In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
TIETTY – Tietoa ja tukea työllistymiseen

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > TIETTY – Tietoa ja tukea työllistymiseen

Toteutusaika: 1.1.2019 – 31.12.2021

TIETTY – Tietoa ja tukea työllistymiseen

TIETTY – tietoja ja tukea työllistymiseen -hanke vastaa ammatillisen koulutuksen reformin asettamaan haasteeseen työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisäämisestä myös erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Hanke toteutetaan tiiviinä hankeyhteistyönä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian ja Ammattiopisto Luovin kanssa ja hanketta hallinnoi Riveria. Opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia kehitetään vaihtamalla oppilaitosten henkilöstön osaamista, lisäämällä yhteistyötä Pohjois-Karjalan yritysten kanssa sekä kokeilemalla alueella toimivien henkilöstö- ja kuntoutusyritysten parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat erityisen tuen saajiksi nimetyt Riverian ja Ammattiopisto Luovin Pohjois-Karjalan opiskelijat, oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat.
Välillisiä kohderyhmiä ovat tukea tarvitsevia henkilöitä ohjaavat palveluverkostot kuten TE-palvelut ja Ohjaamot, työelämä ja muut koulutuksenjärjestäjät sekä erityisen tuen saajien läheiset.

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää henkilökohtaisia tapoja järjestää kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden koulutusta työpaikoilla yhteistyössä työelämän kanssa
  • tiivistää ja rakentaa pitkäkestoisia kumppanuuksia työllistymisen tueksi
  • kehittää yksilöllisiä, työllistymiseen johtavia osaamisen hankkimisen tapoja
  • tukea sujuvia siirtymiä oppilaitoksissa ja työhön
  • valmentaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja työpaikkaohjaajia työpaikalla järjestettävän koulutuksen erityisohjauksen asiantuntijoiksi.

Toimenpiteet

  1. Työelämäyhteistyön ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittäminen
  2. Opiskelijoiden uraohjaus
  3. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tuki
  4. Oppilaitosten ja työpaikkojen henkilöstön osaamisen kehittäminen, tiedotus ja viestintä

Lisätietoja

Tarja Ruuska
projektiasiantuntija +358505302846 tarja.ruuska@riveria.fi
Katja Eronen
lehtori, ammatilliset tutkinnon osat, sosiaali- j +358505902181 katja.eronen@riveria.fi