In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
TASE – toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > TASE – toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen


Toteutusaika: 1.1.2019–31.12.2020

TASE – toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää keinoja toisen asteen opintojen oppimateriaalikustannusten alentamiseksi. TASE on laaja verkostohanke jonka hankekumppanit ovat nähneet että tuottamalla tutkinnon osiin laadukasta digitaalista materiaalia voidaan materiaalikustannuksia leikata tehokkaasti. Riverian osuus hankkeesta kattaa kaksi pääasiallista tavoitetta:

  1.  Luoda malli tutkinnonosakohtaisten opetus- ja oppimateriaalien tuotantoon kaikille aloille. Kyseiset kaikille yhteiset materiaalit soveltuvat lähiopetuksen lisäksi myös opiskelijoiden omatoimisesti suoritettaviksi.
  2. Muuttaa opetuksen toteutusta perinteisestä ryhmämuotoisesta opetuksesta malliin, jossa opettajat ylläpitävät aihealueittain oppimispisteitä ja opiskelijat voivat suorittaa opintojaan digitaalisen työkirjajärjestelmän ohjaamina yksilöllisesti.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen tavoitteisiin pyritään seuraavilla toimenpiteillä:

Tavoite 1

1 A: Kehitämme opintojen tuotantoon työkalut ja toimintamallin, jossa opettajat tuottavat opinnoista käsikirjoituksen ja sen perusteella tuotetaan keskitetysti lopulliset opetus- ja oppimateriaalit. Kehitettävällä työkalulla pystyy helposti siirtämään opettajalta tuottajalle substanssisisällön lisäksi muun muassa tehtävän sijoittuminen tutkinnon osan arviointikohteisiin sekä tehtävien poluttamiseen liittyvät riippuvuudet.
1 B: Palkkaamme materiaalin tuotantoon henkilöitä, jotka opettelevat verkko-oppimisympäristöjemme kaikki ominaisuudet ja pystyvät tuottamaan huippulaatuisia opintoja käsikirjoitusten pohjalta.

Tavoite 2
2 A: Valitsemme opettajatiimejä, jotka ovat valmiita kehittämään toimintatapojaan uuteen malliin.
2 B: Autamme opettajatiimejä soveltamaan digitaalisen työkirjan tarjoamia uusia mahdollisuuksia oman substanssialueensa opetukseen.
2 C: Levitämme muutoksen läpi käyneiden tiimien kokemuksia saadaksemme uusia tiimejä oivaltamaan, kuinka muutos toteutetaan heidän tiimissään.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena pystymme tarjoamaan uuteen toteutusmalliin tarttuvien opintoalatiimien opiskelijoille merkittäviä etuja.

  • Kaikille opiskelijoille mahdollistetaan yksilölliset, kunkin yksilön omaan osaamiseen ja etenemiseen skaalautuvat opintopolut.
  • Opettajien lähiopetus- ja tukiresurssi kohdentuu paremmin niihin opiskelijoihin, jotka tarvitsevat eniten tukea opintojensa suorittamiseen.
  • Omatoimiseen opiskeluun ja opinnoissa etenemiseen kykenevät opiskelijat voivat edetä opinnoissa omaan tahtiinsa, siirtyä missä vaiheessa tahansa jatkamaan opintojaan työelämässä ja valmistua ennalta määräämättömässä aikataulussa.

Hankkeessa kehitettävää uutta toteutusmallia esitellään muun muassa ”Ammatillisen koulutuksen parhaat digitaaliset käytänteet” -seminaarissa Taitaja 2019 -tapahtuman yhteydessä.

Lisätietoja

Riveria (hankkeen osatoteuttaja)
Projektiasiantuntija
Jouko Ignatius
jouko.ignatius@riveria.fi, p. 0500 945 177

Turun kaupunki
Projektikoordinaattori
Mika Salonen
mika.salonen@turku.fi, p. 040 162 8450