In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
SOPU – Sujuvat omat polut

Jaa

Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.5.2020

SOPU – sujuvat omat polut verkostohanke

SOPU – sujuvat omat polut verkostohankkeen taustalla on ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden opiskelijoiden määrän kasvu ja korkea nuorisotyöttömyys. Hanke toteutetaan tiiviinä hankeyhteistyönä Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSAO), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (RIVERIA), Seinäjoen koulutuskuntayhtymän (SEDU), Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan sekä Oulun Palvelualan Opiston (OPAO) kesken.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 187 104 €, josta josta ESR ja valtion rahoitus 80 %. Riverian osuus budjetista on 232 841 €.

Hankkeen tavoitteet

 • HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) –ohjausprosessin mallintaminen ja kehittäminen. Kehitetään yksilöllisten opintopolkujen, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä sekä sujuvoitetaan opiskelijan etenemistä opintopolullaan.
 • Kehittää hakeutumisvaiheen ohjausta, jatkuvaa hakua ja joustavaa sisäänottoa. Laajennetaan koulutustutustumisen toimintatapoja vastaamaan koulutukseen hakeutumisen tarpeisiin.
 • Vahvistaa henkilökunnan ohjausosaamista HOKS:n ja eHOKS:n laadinnassa ja toteuttamisessa.
 • Tehdä tiivistä yhteistyötä, tiedottamista ja ajantasaista viestintää hankeverkostossa.

Toimenpiteet

 • Rakennetaan välittömän eteenpäin poluttamisen ohjaustoimintamalli. Kehitetään opintoihin kiinnittymisen toimintatapoja sekä siihen liittyvää tiedonsiirtoa, opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
 • Arvioidaan ja kehitetään K2K- vapaaehtoisuuteen perustuvaa kaveritoimintaa tai vastaavaa vertaistukeen perustuvaa toimintamallia HOKS:n toteuttamisen käytänteinä.
 • Arvioidaan aiemmissa hankkeissa kehitettyjä ohjauksellisia palveluita koulutukseen hakeutumisessa.
 • Kehitetään ohjauksellinen, opinnollistettu malli jatkuvaan hakuun ja joustavaan sisäänottoon, ja sitä tukeville orientoiville/valmistaville opinnoille.
 • Tarkennetaan, vahvistetaan ja laajennetaan yksilöllinen koulutukseen tutustumisen malli vastaamaan uudistuneen ammatillisen koulutuksen haasteisiin.
 • Järjestetään opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutusta ohjauksen teemoihin ja ohjaukselliseen HOKS-prosessiin liittyen.
 • Arvioidaan aiemmissa hankkeissa kehitettyjä hanketavoitteisiin liittyviä toimintamalleja, varmistetaan mallien soveltuminen valtakunnalliseen käyttöön yhteistyön ja vertaiskehittämisen avulla. Toimitaan yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja oppilaitosjohdon kanssa. Tehdään monialaista yhteistyötä esim. ohjaamon ja te-palvelujen kanssa. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan kattavasti eri viestimien avulla.
 • Osallistutaan arviointisuunnitelman laadintaan ja toteutukseen.

Kohderyhmä

 • Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja koulutukseen hakeutuvat, opetus- ja ohjaushenkilöstö

Lisätietoja

Riveria
projektiasiantuntija
Elina Hokkanen, p. 050 463 0590
elina.hokkanen@riveria.fi

projektityöntekijä
Anne Tolvanen, p. 050 372 8302
anne.tolvanen@riveria.fi