In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
RoboBisnes – Osaamista ja uutta liiketoimintaa palvelurobotiikasta -hanke

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > RoboBisnes – Osaamista ja uutta liiketoimintaa palvelurobotiikasta -hanke

Toteutusaika: 1.9.2016 – 30.6.2019

RoboBisnes – Osaamista ja uutta liiketoimintaa palvelurobotiikasta -hanke

RoboBisnes-hanketta toteuttavat Riveria ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Toteuttamisen tukena on suuri määrä niin pohjoiskarjalaisia kuin kansallisia ja kansainvälisiä robotiikka-alan toimijoita.

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista sekä selvittää liiketoimintamahdollisuuksia liittyen palvelurobotiikkaan.

Toimenpiteet

Hanke jakautuu neljään tavoitteesta johdettuun työpakettiin:

1.) Tiedon lisääminen ja asenteiden jäsentäminen -työpaketti:

Tavoitteena on lisätä ja levittää olemassa olevaa ja tuottaa uutta tietoa liittyen palvelurobotiikkaan. Teemoina mm. yleinen robotiikka, eettiset kysymykset, hankinta ja tekijänoikeudet, teemoja tarkastellaan oppimisen näkökulmasta. Lisäksi työpaketissa muodostetaan maakunnallinen osaamisyhteisö, kansallinen ja kansainvälinen verkosto, joiden avulla löydetään yhdessä toimien uusia, hyviä käytänteitä. Käytännön työtapoina ovat mm. luennot, webinaarit, tietoiskut ja työpajat sekä opintomatkat. Työpaketissa myös tuotetaan kaksi opasta.

2.) Osaamisen kehittäminen ja sitä kautta tuottavuuden parantaminen -työpaketti:

Työpaketin tavoitteena on palvelu- ja ohjelmistorobotiikkaan liittyvän osaamisen kehittäminen, työntekijöiden moniosaajuuden edistäminen ja sitä kautta tuottavuuden edistäminen. Toimenpiteissä hyödynnetään olemassa olevaa tietoa ja tuotetaan käytännönläheisten kokeilujen kautta uutta tietoa ja osaamista. Teemoina ovat palvelurobottien käyttöönotto, ohjelmointi, tekoäly, tietoturvallisuus, tietoverkot, ohjelmistorobotiikka ja muut teemaan liittyvät teknologiat. Menetelminä käytetään luentojen ja työpajojen lisäksi myös mm. monialaisia tiimejä, verkko-oppimista, webinaareja ja tietoiskuja, mutta testataan myös uusia oppimisen vaihtoehtoja, esim. ilmiöoppiminen, ongelmapohjainen oppiminen, projektioppiminen sekä sosiaalisen median ja robotiikan eri ratkaisujen hyödyntäminen ja tuki oppimisessa. Työpaketissa tuotetaan oppaita edellä mainittuihin teemoihin liittyen.

3.) Tiedon tuottaminen ja kokemustiedon kerääminen erilaisten demonstraatioiden avulla

Työpaketissa viedään erilaisia palvelurobottiratkaisuja työelämän tilanteisiin, prosesseihin ja käytänteisiin siten, että näitä ratkaisuja kokeillaan ja arvioidaan tietty aika. Työpaketin aluksi tehdään selvitys, jossa määritellään kokeilukohteet eri aloilta, lisäksi toteutetaan kolmenlaisia työpajoja ja benchmarkingmatka. Kokeilut toteutetaan pääsääntöisesti pk-yrityksissä. Näissä kokeiluissa on mukana aktiivisesti opiskelijoita ja opettajia eri oppilaitoksista ja aloilta. Kokeilujen päätteeksi kokemukset kootaan yhteen, arvioidaan ja raportoidaan sekä tehdään suosituksia jatkotoimenpiteiksi.

4.) Tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottaminen

Työpaketin tavoitteena on selvittää ja visioida palvelu- ja ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia ennakoinnin näkökulmasta, ottaen huomioon myös nykyinen tieto, työelämää uudistaen. Työpaketissa myös syvennytään työn tulevaisuuteen ja muutokseen, häviäviin, muuttuviin ja kokonaan uusiin ammatteihin. Lisäksi työpaketissa syvennytään robotiikan tuomaan hyötyyn nykyiselle liiketoiminnalle sekä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Tulokset

Hankkeen avulla Pohjois-Karjalaan saadaan uutta tietoa ja osaamista liittyen palvelurobotiikkaan. Tämä mahdollistaa, erityisesti pk-yrityksille, uusien palvelutuotteiden ja liiketoiminnan kehittämisen. Kaikkien mukanaolevien organisaatioiden, niin yritysten kuin oppilaitostenkin osaamisperusta laajenee.

Hankkeen myötä Pohjois-Karjalasta tulee merkittävä palvelurobotiikan osaamismaakunta (osaamisyhteisö) ja hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat kansallisella tasolla tarkasteltuna merkittäviä toimijoita palvelurobotiikkaan liittyvässä tietoisuudessa ja osaamisessa. Lisäksi hankkeen aikana luodaan toimivia verkostoja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kansainvälisten verkostojen kautta toiminta jatkuu hankkeen jälkeen laajemmassa mittakaavassa.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat sekä pohjoiskarjalaiset pk-yritykset.

Hankkeen toimialoina ovat pääasiassa sosiaali- ja terveysala (erityisesti ikäihmiset ja varhaiskasvatus), puhdistuspalveluala (toimintaympäristöinä koti, julkinen ympäristö), turvallisuusala ja hallinto (mm. tilitoimistot, taloushallinto ja palkanlaskenta).

Yhteystiedot

Riveria (hankkeen hallinnoija)
Projektipäällikkö Sami Lamminen
sami.lamminen@riveria.fi
p. 050 343 2628

Karelia-ammattikorkeakoulu (hankkeen osatoteuttaja)
Ari Tarkiainen
ari.tarkiainen@karelia.fi
p. 050 310 9871

Blogi: https://robobisnes.blogspot.com
Twitter: https://twitter.com/RoboBisnes
FB: https://www.facebook.com/RoboBisnes/