In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
RETU-hanke

Jaa

Hankeaika: 1.10.2018 – 31.12.2020

RETU-hanke auttaa tunnistamaan ja ohjaamaan opiskelijan opiskelukykyä haittaavissa pulmissa

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoiman Resilienssi ja tulevaisuudenusko (RETU) -hankkeen lähtökohtana on auttaa opettajia ja opiskelijoita ohjaavia työntekijöitä tunnistamaan opiskelijoiden opiskelukykyä ja motivaatiota haittaavat tekijät, sekä tulevaisuuden suunnittelun vaikeudet ja syyt. Hankkeen toiminta-aika on kaksi vuotta

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoite on ohjata opettajia ja ohjaustyötä tekeviä puuttumaan ajoissa opintojen etenemiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Riveriassa keskitytään hankkeen aikana opiskelijoiden psyykkiseen- ja sosiaaliseen toimintakykyyn, sekä toimijuuteen liittyvien ongelmien tunnistamiskeinojen löytämiseen ja kehittämiseen.

Retu-hankkeen aikana rakennetaan digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, jonka käyttöä pilotoidaan opettajien-, ohjaajien- ja opiskeluhuolto-henkilöstön kanssa. Arviointivälineen tarkoitus on antaa tuloksellista tietoa siitä, onko opiskelijan tilanteessa jotain hälyttävää opiskelukyvyn, toimijuuden, toimintakyvyn tai urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen suhteen. Näin saadaan koulun henkilökunnalle keinoja tunnistaa opiskelijan opintojen etenemiseen, jatko-opintoihin tai työelämään siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden pohjalta tuki-/ kuntoutuspalveluja voidaan suunnata kohdennetusti.

Hankkeen hallinnointi: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Karelian Ammattikorkeakoulu Oy, Hyria koulutus Oy, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia Oy / ammattiopisto Spesia, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos

 

Lue Jouko Ignatiuksen teksti:
Minäpystyvyyden vaikutus oppimisessa ja työllistymisessä