In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pikapestuu

Jaa

Toteutusaika: 1.5.–30.9.2020

Pikapestuu-hanke

Etelä-Savon ELY-keskuksen osarahoittaman, Riverian hallinnoiman Pikapestuu ESR-hankkeen tarkoituksena on tukea Riverian opiskelijoiden valmistumista laajentamalla mahdollisuus työpaikalla oppimiseen tai joustaviin oppisopimuksiin koko kesän ajalle. Samalla vastataan työmarkkinoilta tuleviin tarpeisiin saada työvoimaa entistä nopeammin ja joustavammin.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.–30.9.2020 ja sen kohderyhmänä ovat Riverian ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä pohjoiskarjalaiset yritykset, erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

Hankkeen ytimenä toimivat neljä henkilöä muodostavat Pikapestuu-palvelun, joka toimii kesällä 2020 Riverian opiskelijatyövoiman rekrytointipalveluna. Riverian opiskelijoille palvelu tarkoittaa kesän ajalle ulottuvaa tukea työelämässä tapahtuvaan opintojen suorittamiseen.

Yhteyshenkilöt:

Tarja Hamnström, p. 050 421 0672, tarja.hamnstrom@riveria.fi
Heli Kurki, p. 050 577 7120,  heli.kurki@riveria.fi
Jukka-Pekka Litja, p. 050 306 2510, jukka-pekka.litja@riveria.fi
Jussi Mutanen, p. 050 564 1015,  jussi.mutanen@riveria.fi