In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Perehdytyksellä turvallisuutta kotityö-, kiinteistö- ja puhtausalan osaamisen kehittämiseen

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Perehdytyksellä turvallisuutta kotityö-, kiinteistö- ja puhtausalan osaamisen kehittämiseen

Ajankohta: 1.8.2019 – 31.12.2020

Perehdytyksellä turvallisuutta kotityö-, kiinteistö- ja puhtausalan osaamisen kehittämiseen

Ammatillisen koulutuksen kehittämisapuraha

Kotityö-, kiinteistö- ja puhtauspalvelualan yritysten palvelujen tarjonta ja henkilöstön osaamisvaatimukset ovat kasvaneet. Työ on asiakaspalvelutyötä erilaisissa kohteissa, työntekijät vaihtuvat ja työtä tehdään usein pätkissä.

Työturvallisuuslain 14 §:n mukaan työnantajan on huolehdittava

  • työntekijän riittävästä ”perehdytyksestä työhön
  • työpaikan olosuhteisiin
  • työ- ja tuotantomenetelmiin
  • työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön
  • turvallisiin työtapoihin erityisesti uuden työn tai tehtävän aloittamista” (Työturvallisuuslaki 738/2002 2: 14.1 §).

Kiireisessä työssä työturvallisuus ja perehdyttäminen jäävät monesti taka-alalle.

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on kehittää erilaisiin ja eri kokoisiin työympäristöihin joustavasti muokattavissa oleva perehdytysmalli ja vahvistaa työpaikkaohjaajien ja Riverian opiskelijoiden – tulevien työntekijöiden – osaamista.

Hankkeen toimenpiteet

Kehittämistyö kohdentuu Riverian kotityö-, kiinteistö- ja puhtauspalvelualan opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien perehdytykseen työpaikoilla. Hankkeessa tuotetaan toimintamalli perehdyttämisestä yhteistyössä opiskelijoiden ja yritysten kanssa.

Hankkeen aikataulu

Syksy 2019

  • Selvitystyö tämän hetken perehdytyksen tilanteesta ja työturvallisuudesta eri osapuolten kokemusten perusteella.
  • Toteutetaan opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien yksilöhaastatteluja ja järjestetään niiden pohjalta työpaja, jossa tarkennetaan nykytilannetta ja yhteisiä kehittämistarpeita.

Kevät 2020

  • Valmennus koko kohderyhmälle huomioiden selvitystyön kriittiset tekijät. Toimintamallien pilotointi ja tuottaminen.