In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Sarianna Ikonen
Parasta osaamista -verkostohanke

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Parasta osaamista -verkostohanke

Ajankohta: 1.1.2017 – 31.12.2019

Parasta osaamista -verkostohanke

Hankkeen toteutusaika

Parasta osaamista -verkostohankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa. Hankkeessa kehitetään ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaista toimien valtakunnallista ja yhdenmukaista laatua sekä luodaan yhtenäisiä käytäntöjä. Lisäksi hankkeen avulla tuetaan erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä osaamisperusteisen ja asiakaskeskeisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa yhdessä työelämän kanssa.

Hanke tukee ja valmentaa työpaikkoja toimimaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Hankkeella varmistetaan työelämän osallistumista ammatillisen koulutuksen reformin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tavoitteet

 1. Selvittää keskeiset osaamisvaatimukset ja tarpeet opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle.
 2. Laatia esitys modulaariseksi osaamiskokonaisuudeksi kartoitettujen vaatimusten ja tarpeiden pohjalta.
 3. Valmistella ja levittää koulutuksen järjestäjien käyttöön opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalleja ja materiaaleja sekä koulutusta.
 4. Laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleja ja materiaaleja.
 5. Laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikkaohjaajien perehdyttämisen toimintamalleja ja materiaaleja.

Tulokset

Tavoite 1.

 • Kooste uudistuvan opettajuuden ja ohjauksen keskeisistä osaamistarpeista

Tavoite 2.

 • Modulaariset koulutuskokonaisuuden teemoittain
 • Koulutusten pilottitoteutuksia 20-30 kpl (menettelytapoja koulutuksista erilaisiin toiminnallisiin täydennyskoulutus- ja muihin osaamisen kehittämisen menetelmiin)

Tavoite 3.

 • Sähköisellä alustalla avoimesti ja helposti kaikkien koulutuksen järjestäjien saatavilla teemoittain vaiheessa (tavoite 2.) suunniteltuja ja pilotoituja koulutuksia sekä hyväksi havaittuja toimintamalleja ja tukimateriaaleja
 • Toteutettuja koulutuksia kattavasti ympäri Suomen

Tavoite 4.

 • Alueellisia työelämäfoorumeja 25-35 kpl
 • Oppilaitosten ja työelämän yhteinen näkemys työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleista
 • Prosessikuvaus työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta (koulutussopimus ja oppisopimus)
 • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun varmistamisen muistilista
 • Koulutussopimuksen mallipohja
 • Näin arvioit osaamista – opas opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle

Tavoite 5.

 • Työelämän tarpeita vastaavat työpaikkaohjaajien perehdyttämisen ja kouluttamisen toteutusmallit ja niiden tukimateriaalit
 • Toteutettuja työpaikkaohjaajakoulutuksia 20-30 kpl
 • Koulutettuja työpaikkaohjaajia 300-400 kpl
 • Perehdytettyjä koulutuksen järjestäjiä 40-50 kpl

Hankkeen pääkoordinaattori

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen muut toteuttajat

Ammatilliset koulutuksen järjestäjät:

 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Länsirannikon koulutus Oy WinNova
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
  Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (Tampereen kaupunki)
 • Validia ammattiopisto (Invalidiliitto ry)
 • Yrkesakademin i Österbotten

Ammatilliset opettajakorkeakoulut:

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hankkeen yhteyshenkilöt

Pohjois-Karjala:
Arja Aalto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
p. 050 577 7821, arja.aalto@riveria
Koko hankkeen osalta:
Projektipäällikkö Pia Tolonen, Jyväskylän ammattiopisto, puh. 040 341 5844

Rahoittaja
Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö