In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö

Ajankohta: 1.8.2016 – 31.3.2018

Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö

Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama hanke.

Hankkeen toteutusaika

1.8.2016 – 31.3.2018

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja rakentaa metsäkoneenkuljettajakoulutukseen koulutusympäristö ”taitojenopetuksen harjoituskenttä” Riverian Valtimon koulutusyksikön yhteyteen. Harjoituskenttä koostuu neljästä kenttäsimulaattorista. Kenttäsimulaattori on ”riisuttu kuormatraktori”, joka koostuu metsäkoneen rungosta, kuormatilasta, kuormaajasta ja hytistä. Simulaattori on varustettu koneen ohjausjärjestelmällä ja kuormantuntevalla hydrauliikalla, jota pyörittää sähkömoottori. Kenttäsimulaattorilla harjaannutetaan kuormatraktorityöskentelyn keskeisiä taitoja, joita ovat muiden muassa energiatehokas ja hyvää motoriikkaa noudatteleva nosturinkäyttö sekä suunnitelmallinen kuorman tekeminen ja purkaminen. Simulaattoreihin lisätään antureita mittaamaan ja keräämään tietoa harjoitusten onnistumisesta. Harjoitusten tiedot kerätään valvontaohjelmistoon informaatioksi työnsuorituksien analysointia varten. Analysointia tehdään palautekeskusteluilla kuvien, kaavioiden ja videoiden avulla. Valvontaohjelmistolla seurataan taitojen kehittymistä ja voidaan luoda henkilökohtaisia kehityspolkuja taitojen ja osaamisen kertymisen myötä.

Hankkeessa tehdään metsäkoneenkäytön ja ajamisen taitojen oppimista varten myös kaksi ajorataa: yksi koordinaatio- ja motoriikkarata sekä toinen kuormansuunnitteluun, pölkkyjen käsittelyyn ja pinon tekemiseen suunnattu harjoitusrata. Harjoitusrata automatisoidaan ja tietoa kerätään, jotta voidaan arvioida ja analysoida suoritusten onnistumista.

Lisäksi kentälle tulee yksi puutavara-autosimulaattori, jolla harjaannutetaan puutavara-autotyöskentelyssä tapahtuvan kuormaamisen keskeisiä taitoja, joita ovat energiatehokasta ja hyvää motoriikkaa noudatteleva nosturinkäyttö sekä suunnitelmallinen kuorman tekeminen ja purkaminen. Harjoitusten tiedot kerätään valvontaohjelmistoon informaatioksi työsuorituksien analysointia varten.

Harjoituskentälle rakennetaan myös valvomorakennus, josta harjoitukset ovat hallinnoitavissa ja seurattavissa valvontaohjelmiston kautta. Valvomo on myös paikka, jossa opettajan johdolla harjoitukset voidaan alustaa, niiden suoritusta valvoa ja analysoida ne harjoitusten päätteeksi.

Hankkeessa on tarkoitus varustaa yksi auto valvontaohjelmistolla puunkorjuutyömaalle. Valvomolla voidaan edistää työn analysointia ja palautteen antamista sekä parantaa työmaalla tapahtuvaa työnopastusta harjoituskentällä opitun mukaiseksi.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuljettajakoulutusta ja ennen kaikkea tehostaa sen alkuopetusvaihetta mahdollistamalla yksilöllistä harjoitusaikaa kontrolloidussa opetusympäristössä lisäämällä opiskelijoiden harjoittelun ohjausta ja valvontaa sekä mahdollistamalla harjoitusten/työn analysoinnin kerätyn informaation ja sen visualisoinnin avulla. Samalla vapautuu aikaa kuljettajatyössä tarvittaviin laadullisten valmiuksien, työtapojen ja metsänhoidon valmiuksien opetukseen puunkorjuun harjoitustyömaalla. Hankkeen myötä metsäkoneenkuljettajan koulutuksen oppimistuloksen arviointiin saadaan selkeät kehitysportaat, mittarit ja kriteerit. Koulutuksessa olevat opiskelijat harjaantuvat työhönsä nopeammin ja oppivat itse paremmin ymmärtämään työskentelytapojensa taloudelliset ja ekologiset vaikutukset sekä analysoimaan omaa työskentelyään ja löytämään omat kehittymistarpeensa.

Hankkeessa kehitettyjä ja tuotteistettuja palveluja ja koulutusympäristöjä pilotoidaan ja testataan niin ammatillisessa koulutuksessa kuin ammatissa toimivien kuljettajien koulutuksessa.

Hankkeen budjetti

747.000 €, josta EAKR- ja valtion osuutta 522.900 €

Hankkeen FB-sivut

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Ville Ovaskainen
ville.ovaskainen@riveria.fi
p. 050 365 7141