In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pixabay
Mahdollisuuksia jatkojalostukseen -hanke

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Mahdollisuuksia jatkojalostukseen -hanke

Ajankohta: 1.6.2017 – 31.10.2019

Mahdollisuuksia jatkojalostukseen -hanke

Hankeverkosto

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, koordinoi
Itä-Suomen yliopisto
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy

Hankkeen www-sivusto

Rahoittajat

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy
Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Keti Oy
Pohjois-Karjalan kunnat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tiedonvälityksen avulla tehdä Pohjois-Karjalan elintarvike- ja luonnontuotealoja tunnetuksi ja houkutella uusia toimijoita aloille. Keskiössä on tuotekehitysosaamisen lisääminen maakunnassa. Lisäksi hankkeessa profiloidaan maakunnan luonnontuote- ja puutarha-alan raaka-aineita tutkimustiedon avulla, helpotetaan luonnontuotteiden uusien poimijoiden perehdyttämistä, kartoitetaan alkutuotannon tilannetta jatkojalostuksen lisäämiseksi yhteistyössä Joensuun seudun ja Keski-Karjalan maaseutupalveluiden kanssa sekä madalletaan kynnystä yrittäjien yhteistyöhön yritystreffien avulla.

Toimenpiteet ja tulokset

Toimenpiteet on jaettu neljään eri työpakettiin.

Työpaketti 1: Alkutuotannon analyysit
Selvitetään laaja-alaisesti Joensuunseudun ja Keski-Karjalan alueen maatilojen raaka-aineiden tuotantomahdollisuudet paikalliselle elintarviketeollisuudelle. Analyysin perusteella tehdään kehittämis-suunnitelmia tiloille niiden kehittämistarpeista.

Keskeinen tuotos alkutuotannon analyyseista on myös yhteenveto elintarvikkeiden alkutuotannosta sekä elintarvikealan raaka-aineiden tuotantomahdollisuuksista Joensuun seudulla ja Keski-Karjalassa alueilla. Lisäksi selvitetään kone- ja laiteyhteistyön ja työvoiman jakamisen toteuttamismahdollisuuksia, joita työstetään eteenpäin työpaketissa 4.

Työpaketti 2: elintarvikealan osaaminen ja tuotekehitys
Tuodaan syvennettyä tietoa eri raaka-aineista erilaisten tiedonsiirtotilaisuuksien avulla. Osallistujat voivat halutessaan pätevöityä tuotekehityksen ammattiosaajiksi hankkeen toteutusaikana samanaikaisesti järjestettävän ammatillisen koulutuksen avulla.

Työpaketti 3: tutkimustietoa raaka-aineen tuotekehityksen, markkinoinnin ja tuotannon käyttöön
Työpaketissa 3 tuodaan esille Itä-Suomen yliopiston luonnonainelaboratorion tutkijavoimin tutkimustietoa siitä, miten luonnonmarjoja, -sieniä ja -yrttejä tai viljeltyjä puutarhamarjoja ja niistä valmistettuja tuotteita sekä mahdollisesti myös muita hankkeen aihepiiriin kuuluvia raaka-aineita voidaan profiloida ja eriyttää muista markkinoilla olevista tuotteista ja näin auttaa lisäämään niiden menekkiä.

Työpaketti 4: elintarvikealan liiketoiminta- ja markkinointimahdollisuuksien lisääminen
Yritysverkostojen syntymisessä ja yhteistyössä keskeisenä työkaluna on yrittäjätreffien organisointi ja yrittäjien kohtauttaminen sekä tiedon lisääminen yritysten välillä. Tapaamisten tuloksena tavoitellaan esim. uusia alihankintaverkostoja ja markkina-avauksia. Tässä työpaketissa hyödynnetään myös työpaketissa 1 saatu tieto yrittäjien halukkuudesta kone- ja laiteyhteistyöhön ja työvoiman jakamiseen. Lisäksi yhteistyöstä toivotaan löydettävän työkaluja maakunnan yritysten logistiikkaongelmien ratkaisemiseksi.

Käytännön toiminta

Käytännössä hanke toimii tiedonvälittäjänä elintarvikealalla maakunnassa ja valtakunnallisesti, ja tekee laajaa yritysyhteistyötä elintarvike- ja luonnontuotealan yritysten, maakunnan elintarvikealan hanketoimijoiden ja valtakunnallisten elintarvikealan koordinointihankkeiden kanssa. Käynnissä on myös Pohjois-Karjalan elintarvikejatkojalostusyritysten tilastojen ja elintarvikealan selvitystöiden laadinta.

Syksyn aikana on Pohjois-Karjalassa järjestetty kahdet yritystreffit ja neljä tiedonsiirtotilaisuutta. Vuoden 2017 aikana kerätään hankkeen toiminta-alueen maatiloilta alkutuotannon kysely, jonka tavoitteena on havaita yrittäjien kehittämistarpeita.

Lisätietoja

Marja-Leena Hirvonen, projektipäällikkö
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
p. 050 306 6257 | marja-leena.hirvonen@riveria.fi

Anu Lavola, projektitutkija
Itä-Suomen yliopisto/ Ympäristö- ja biotieteiden laitos
p. 050 470 4952| anu.lavola@uef.fi

Hanne Husso, yritysvalmentaja
Business Joensuu Oy
p. 040 021 0855 | hanne.husso@businessjoensuu.fi