In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
LOISTE VI -hanke

Jaa

Ajankohta: 1.1.2019 – 31.12.2019

LOISTE VI -hanke

LOISTE V on Riverian hallinnoima ja Opetushallituksen rahoittama laadunhallinnan kehittämiseen suunnattu verkostohanke.  Riverian lisäksi hankkeen toteuttajina toimivat Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Kirkkopalvelut / Seurakuntaopisto, Tohtori Matthias Ingmanin säätiö ja Pohjois-Savon opisto. LOISTE-verkosto on toiminut itäsuomalaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan verkostona vuodesta 2013.

Hankkeen kohderyhmä

Opiskelijat, henkilöstö, johto ja mahdollisesti työelämän edustajat

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa keskitytään palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakamiseen, hyödyntämiseen ja palautetiedon pohjalta tapahtuvaan kehittämiseen hankeverkoston kanssa. Erityisesti keskitytään ARVO-järjestelmästä saadun tiedon analysointiin ja vertailuun LOISTE-verkoston koulutuksen järjestäjien välillä sekä kehitetään tiedonkeruuseen liittyviä prosesseja.

Toisena hankkeen tavoitteena on koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen: Laatukulttuurin vahvistuminen, osaamisen ja hyvien toimintamallien jakaminen Kuopion alueen koulutuksen järjestäjien sekä laatuverkostojen kesken.

LOISTE-verkoston kehittämiä toimintamalleja ja hankkeiden tuloksia voi seurata hankkeen blogista.