In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Laatua ja sujuvuutta opiskelijan ohjaukseen työelämäyhteistyötä kehittämällä

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Laatua ja sujuvuutta opiskelijan ohjaukseen työelämäyhteistyötä kehittämällä

Ajankohta: 1.8.2017 – 31.12.2018

Laatua ja sujuvuutta opiskelijan ohjaukseen työelämäyhteistyötä kehittämällä – ammatillisen koulutuksen kehittämisapuraha

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa työpaikkaohjaajien ohjausosaamisen ydin ja mallintaa työpaikkaohjaajien valmennuksen sisältöjä, jotka vastaavat opiskelijan yksilöllisen ohjauksen ja tuen tarpeisiin eri ammattialojen työpaikoilla.

  • Selvitystyön avulla saadaan tietoa kriittisistä opiskelijan etenemiseen ja tai jopa keskeyttämiseen liittyvistä seikoista sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkinnoissa, puhdistuspalvelualalla ja catering-alalla.
  • Hankkeessa kehitetään välillisesti työpaikkoja laadukkaina oppimisympäristöinä.
  • Yksilötason tavoitteena on vahvistaa työpaikkaohjaajien osaamista, jotta opiskelijan tavoitteellinen oppiminen ja osaamisen kehittyminen työpaikoilla sekä varmistuu että mahdollistuu.
  • Yhteisötasolla tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijan ohjausprosessia ja ammattitaidon arviointia eri toimijoiden yhteistyönä, yhteisin käytäntein ja työvälinein.
  • Organisaatiotasolla tavoitteena on kehittää ja tiivistää oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyötä opiskelijoiden työllistymisen esittämiseksi dialogisen valmennuksen avulla.

Toimenpiteet

1. Selvitystyö: Ohjauksen ja arvioinnin kriittiset tekijät
2. Valmennus yhdessä koko kohderyhmälle huomioiden selvitystyön kriittiset tekijät
3. Alakohtaiset Innopajat
4. Materiaalin kehittäminen
5. Työpaikkakouluttajien valmennusmallin kehittäminen
6. Työpaikkaohjaajille kehitetään erilaisia tuen muotoja monikanavaisesti

Tulokset

Eri alojen työpaikkaohjaajien valmennusmalli, jossa tunnistettu myös eri alojen opiskelijoiden oppimisen kriittisiä tekijöitä. Valmennusmallin avulla varmistetaan ja edistetään opiskelijoiden opintojen etenemistä ja tutkinnon osien läpäisyä. Valmennusmalli edistää työpaikkakouluttajien ohjausosaamisen tasalaatuisuutta jota tukee monipuolinen, ajantasainen materiaali.

Kohderyhmä

Noin 40 Pohjois-Karjalan alueella toimivaa työpaikkaohjaajaa työpaikoilla sekä näissä työpaikoissa työssäoppimista tai oppisopimustaan suorittavat opiskelija sekä alan opettajat ja oppisopimustoimijat eri ammatillisissa tutkinnoissa lukuvuoden 2017-2018 aikana. Kohderyhmän jäsenet osallistuvat kokeiluihin, valmennukseen ja Innopajoihin sekä toimivat selvitystyön kohteena. Kehittämistyöhön osallistuu toimijoita sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalta, puhdistuspalvelualalta sekä catering-alalta.

Lisätietoja

Riveria
Hankekoordinaattori
Susanna Puustinen
p. 050 518 0611
susanna.puustinen@riveria.fi