In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kotityö-, kiinteistö- ja puhtauspalvelujen tulevaisuuden osaaminen työelämässä

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Kotityö-, kiinteistö- ja puhtauspalvelujen tulevaisuuden osaaminen työelämässä


Toteutusaika: 21.12.2017 – 31.12.2018

Kotityö-, kiinteistö- ja puhtauspalvelujen tulevaisuuden osaaminen työelämässä

Kotityö-, kiinteistö- ja puhtauspalvelualat ovat muutoksessa toimintaympäristön muuttuessa muun muassa sote-uudistuksen johdosta. Yritysten palvelutarjonta on laajentunut ja asiakkaiden odotukset kasvaneet. Yrityksissä on tarvetta erilaiseen osaamiseen, mutta osaavista ja ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa. Alan työntekijät ovat usein muista kulttuureista tulevia ja asiakaskuntakin monikulttuuristuu kasvavissa määrin. Näihin haasteisiin tämä hanke etsii ratkaisuja.

Hanke on Edupolin koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama verkostohanke.  Riverian lisäksi hankkeen toteuttajina toimivat Edupoli ja Tavastia.

Hankkeen tavoitteet

  1. Kehittää ja pilotoida malli, jolla alan yrityksissä tarvittava osaaminen saadaan selville joustavasti  ja nopeasti.
  2. Selvittää, mitä konkreettista osaamista alan yrityksissä tarvitaan tulevaisuudessa, ja mikä on vähimmäisosaaminen, joka tarvitaan alalla työskentelemiseen.
  3. Huomioida työelämän osaamistarpeet alan koulutusten sisällöissä, ja hyödyntää tietoja koulutusten suunnittelussa ja yksilöllisten, nopeasti työllistävien opintopolkujen rakentamisessa.

Hankkeen kohderyhmä

Yritykset ovat hankkeen ensisijainen kohderyhmä. Hankkeen tuloksista hyötyvät myös opiskelijat ja kouluttajat.  Yritykset osallistuvat sekä osaamistarpeiden kokoamiseen että käytettyjen menetelmien ja kerättyjen osaamistarpeiden arviointiin.

Hyödyt yrityksille

Yritykset saavat tietoa keskeisestä työssä tarvittavasta osaamisesta. Yritykset hyötyvät myös siitä, että alalle valmistuu työntekijöitä, joiden osaaminen vastaa entisestä tarkemmin työpaikkojen todellisia tarpeita.

Hankkeen tulokset ja niiden hyödyntäminen

Hankkeen tuloksena saadaan tietoja alojen osaamistarpeista sekä osaamistarpeiden arviointiin käytettävien menetelmien toimivuudesta.

Osaamistarvetietoa hyödynnetään opiskelijoiden osaamisen kartoittamisessa, opiskelusisältöjen täsmentämisessä ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamisessa. Tietoja hyödynnetään alojen opetus- ja lukusuunnitelmien laadinnassa.

Lisätietoja

Edupoli
Eija Lenkkeri, projektipäällikkö, p. 040 776 8728, eija.lenkkeri@edupoli.fi
Tavastia
Pia Jylhä-Ollila, opettaja, p. 050 443 7959, pia.jylha-ollila@kktvastia.fi