In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kokeilevan kehittämisen yhteistyömalli sote-alalla – KoKe-hanke

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Kokeilevan kehittämisen yhteistyömalli sote-alalla – KoKe-hanke

Ajankohta: 1.8.2017 – 30.9.2019

Kokeilevan kehittämisen yhteistyömalli sote-alalla / KoKe-hanke

Kokeilevan kehittämisen yhteistyömalli sote-alalla -projekti, jonka toteuttavat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (päätoteuttaja) ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy yhdessä. Koulutushankkeessa, jossa opetellaan kehittämistaitoja yhdessä mahdollisimman paljon aidoissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä. Hankkeen aikana kohderyhmät saavat Lean-koulutusta, kokeilevan kehittämisen koulutusta ja valmennusta oman osaamisen tuotteistamiseen sekä tekevät työturvallisuutta parantavia kokeiluita. Projektissa toteutettavat kehittämisen kohteet tulevat olemaan pääosin työorganisaatioiden henkilökunnan valitsemia.

Hankkeessa mukana:

 • Siun sote: Sireenipihan yksikkö
 • Siun sote: Savirannan asumis-ja toimintakeskus sekä Honkalampikeskuksen toimintatalo
 • Osuuskunta Viesimo: Vaahterapihan, Koivupiha ja Omenapihan yksiköt
 • Syksyn 2017 aikana mukaan työpaketteihin/opintomatkalle osallistuvat työorganisaatiot
 • PKKY, Riverian ainakin yksi kokonainen opiskelijaryhmä 17 AS
 • Karelia-amk:n opiskelijoita ainakin 20, eri koulutusaloilta
 • PKKY ja Karelia-amk opetushenkilöstö

Kehittämisen keskiössä ja syntyvinä tuloksina:

1. LEAN – periaatteiden sovellus ja ketterien kokeilujen tekeminen

– Työn sujuvoituminen, työn kehittämisvalmiuksien ja -menetelmien parantuminen
– Kokeilevan kehittämisen toimintamallin oppiminen ja jalkauttaminen työyksikön toimintakulttuuriin
– Työturvallisuuden edistäminen teknologian ja sovellusten käyttöönoton avulla
– Työorganisaation tuottavuuden paraneminen.

2. Organisaatiokulttuurin uudistaminen rohkeasti

 • Osaamisen tuotteistaminen ja uudenlaiset tehtävänkuvat
 • Osaamisen johtamisen tukeminen
 • Työntekijät, opiskelijat ja opettajat pitävät itseään kehittäjä-työntekijöinä
 • Palveluiden ja työmenetelmien kehittyminen
 • Luodaan lisäarvoa asiakkaan, työntekijän, opiskelijan ja opettajan terveydelle, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille
 • Hyvien käytänteiden ja työmenetelmien jakaminen muihin toimintayksiköihin

3. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työyksiköiden asiakaslähtöinen kokeilevan kehittämisen ja toiminnallisen oppimisen yhteistyömallin kehittäminen

 • Uusien palvelu-ja toimintamallien kehittäminen ja mittaaminen
 • Kehitettyjen ratkaisujen mallinnus yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän avainkehittäjien kanssa
 • Yhteistyömalli, jonka avulla opiskelijat ja työelämän edustajat voivat tehdä työtä asiakkaiden hyväksi ja oppia yhdessä.
 • Työorganisaatioiden sekä oppilaitoksen uudenlaiset oppimisympäristöt ja välineistö

Lisätietoja:

Katja Väyrynen, projektipäällikkö // Riveria, p.  050 562 4685katja.vayrynen@riveria.fi
Marita Halonen // Riveria, p. 050 38 07046marita.halonen@riveria.fi
Irja Väisänen, Karelia-amk // p.  050 346 3651irja.vaisanen@karelia.fi
Heli Makkonen, Karelia-amk // p. 050 568 6378heli.makkonen@karelia.fi