In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
JFK – Joensuun Fotoniikan koulutuspolku

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > JFK – Joensuun Fotoniikan koulutuspolku
 

Ajankohta: 1.5.2018 – 31.5.2020

JFK – Joensuun Fotoniikan koulutuspolku

JFK-hanketta toteuttavat Joensuun Tiedepuisto, Riveria, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto UEF. Toteuttamisen tukena on suuri määrä niin pohjoiskarjalaisia kuin kansallisia ja kansainvälisiä fotoniikka-alan toimijoita.

Hankkeen tavoite

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa fotoniikan koulutuspolku toiselta asteelta aina tohtorikoulutukseen saakka Joensuuhun palvelemaan sekä suomalaisia että ulkomaalaisia yrityksiä. Muina tavoitteina ovat koulutusviennin tukeminen, teollisuuden kehityksen tukeminen, vierailut ja verkottaminen, tiedon jakaminen ja kerääminen sekä Photonics Finland -yhteistyön kehittäminen.

Hankkeen toimenpiteet

Hanke jakautuu neljään tavoitteesta johdettuun työpakettiin:

TP1: Yritykset fotoniikan koulutuksessa
Selvitetään erityisesti suomalaisten fotoniikka-alan yritysten lisä-/muuntokoulutustarpeet.
Työpaketista vastaa Joensuun Tiedepuisto yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa.

TP2: Fotoniikan toisen asteen koulutuksen sisällön toteuttaminen
Työpaketista vastaa Riveria yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa.

TP 3. Fotoniikan tuotekehitystä ja valmistusta tukevien opintojaksojen kehitys ja pilotointi
Työpaketista vastaa Karelia-ammattikorkeakoulu muiden osatoteuttajien kanssa.

TP4: Fotoniikan kansainvälinen yhteistyö fotoniikan koulutuksessa
Työpaketista vastaa UEF yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa.

Tulokset

Hankkeen tuloksena Joensuuhun syntyy yritystarpeisiin perustuva osaaminen fotoniikan koulutukseen eri koulutusasteille. Koulutusorganisaatioilla on käytettävissään hyvät ja ajanmukaiset koulutusmateriaalit. Koulutusorganisaatioilla on valmiudet (materiaalit, esitteet, yms.) koulutusvientiin. Joensuu tunnetaan fotoniikan koulutuspaikkakuntana Suomessa.

Hankkeen järjestämät koulutukset

Toimintamallit moderniin puhdastilatyöskentelyyn 7.11.2019

Laserturvallisuuskoulutus 10.12.2019