In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Ajankohta: 1.10.2016 – 31.12.2018

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Hankkeen toteutus

Hankkeen päätavoitteena on lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta. Jatkoväylä-hankkeessa luodaan valtakunnalliset suositukset ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymää tukevien opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Tavoitteena on kokonaisopiskeluajan lyheneminen. Kehitystyön kohteena ovat mm. osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opintojen ohjaus siirtymävaiheessa.

Hankkeessa luodaan ja kokeillaan koulutuksen tarjoajien yhteistyölle perustuvia toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun väliseen nivelvaiheeseen. Tavoitteena on myös lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta ja edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta.

Toimenpiteet

Hanketta toteuttaa 12 ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Hanke koostuu kolmesta yli aluerajojen työstettävästä teemasta:

  1. Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla
  2. Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen
  3. Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä.

Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut, joista jokainen kehittää yhtä yllä mainituista teemoista keskittyen jonkin tietyn asian ratkaisemiseen tai uuden toimintatavan kokeilemiseen. Näin aluekohtaisilla kokeiluilla tavoitellaan myös isomman teemakokonaisuuden osatavoitteita. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Karelia-ammattikorkeakoulu toimivat teeman 1 koordinaattoreina.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy

  • Valtakunnalliset suositukset siirtymävaiheen opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Suositusten seurauksena opiskelijan kokonaisopiskeluaika lyhenee puolesta vuodesta vuoteen.
  • Selkeä rakennekuvaus opintopolusta, joka koostuu toisen asteen ammatillisesta tutkinnosta ja amk-tutkinnosta.
  • Siirtymävaiheen väyläopintojen ohjausprosessin kuvaus.
  • Suositukset osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle väyläopinnoissa, jatko-opintojen ohjaukselle sekä ammattikorkeakoulujen hakukäytäntöjen uudistamiselle.
  • Yhteinen visuaalinen ilme ja nimi ammatillisen väylän ja väyläopintojen markkinointiin ja tiedottamiseen.

Tavoitteena on, että väyläopinnot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä jatko-opintojen ja siirtymävaiheen ohjaus kehittyvät toteuttajaorganisaatioissa hankkeen aikana laadittavien suositusten mukaisiksi.

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (hankkeen hallinnoija)

Tiia Tamlander, projektipäällikkö
p. 040 648 2077
tiia.tamlander@xamk.fi

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (hankkeen osatoteuttaja)

Eine Paldan, pojektisuunnittelija
p. 050 542 3710
eine.paldan@riveria.fi

Lisätietoja:

www.xamk.fi/jatkovayla ja www.vaylaopinnot.fi