In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Game Brewery - Joensuu

Jaa

Ajankohta: 1.9.2015 – 30.6.2018

Game Brewery – Joensuu

Pelialan osaamisen, kiihdyttämötoiminnan ja markkinoinnin kehittämisen kansallinen hanke

 

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan Etelä-Savon ELY -keskuksen osarahoittamana Euroopan sosiaalirahastohankkeena. Hankeaika 1.9.2015 – 30.6.2018.

Hankkeen hallinnoijana toimii Joensuun Tiedepuisto ja hanketta osatoteuttaa Riveria.

Hankkeessa kehitetään pelialan vaatimaa osaamista ja koulutuksen laatua käytännön projektitöiden avulla Joensuun Tiedepuiston ylläpitämässä Oasis-pelistudiossa. Studioon valitaan vuosittain opiskelijoita maakunnan oppilaitoksista toteuttamaan peliprojekteja, joiden lähtökohta on kaupallinen. Peliprojektien kautta maakuntaan tuotetaan pelialan käytännönläheistä tuotanto-osaamista ja markkinointiosaamista. Projektin keskiössä ovat maakunnan oppilaitoksista tuotantoihin osallistuvat monialaiset osaajatiimit.

Hankkeen tavoitteet

 • Valmentaa maakunnan pelialan opiskelijoita, opettajia, yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia tiimejä
 • Kouluttaa projektilähtöisesti maakuntaan lisää pelialan osaajia
 • Kouluttaa kansallisella yhteistyöllä maakunnan yrityksiin ja oppilaitoksiin huippuosaajia
 • Luoda työelämälähtöisesti maakunnan oppilaitosten kanssa monialaista osaajaverkostoa pelialan vaatimiin tuotantotehtäviin
 • Kehittää yrityslähtöisesti pelialan osaamista huomioiden eri kehitysvaiheissa olevien yritysten ja tiimien tarpeet
 • Kehittää Oasis pelistudiotoimintaa ja sen avulla projektipohjaisia oppimismalleja sekä yrittäjyyskasvatusta maakunnan oppilaitoksissa
 • Kehittää kansallisen yhteistyöverkoston tuella pelialalle soveltuvaa hautomo- ja kiihdyttämötoiminnan mallia yhteistyössä Oasis Startup Centerin ja alueen oppilaitosten kanssa
 • Jakaa kansallisella tasolla hyviä käytäntöjä eri kehittäjien ja sidosryhmien välillä
 • Kartoittaa ja jakaa tietoa pelialan yrityksille soveltuvista kansainvälisistä ja kotimaisista julkisista ja yksityisistä rahoitusinstrumenteista
 • Luoda kansainvälisesti toimiva viestinnällinen konsepti pohjoiskarjalaiselle pelialan yhteisölle,
  siihen kuuluville yrityksille ja tiimeille sekä muille sidosryhmille ja organisaatioille

PKKY:n osatavoitteina projektissa ovat:

 • Kehittää pelialan osaamista ja koulutusta työelämälähtöisesti
 • Tarjota pelialalle räätälöityä valmennusta ja asiantuntijapalveluja
 • Lahjakkaimpien graafikoiden ohjaaminen ja jatkokouluttaminen pelialalle
 • Osana opintoja annetaan mahdollisuus yrittäjämäiseen toimintaan
 • Uusien pelialalle soveltuvien koulutusmallien kokeileminen
 • Konsoli- ja PC peleihin soveltuvan peligrafiikan tuottamiseen keskittyminen

Yhteyshenkilö:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Projektiasiantuntija Mika Vesitie
mika.vesitie@joensuugames.fi
p. 050 597 8148

Joensuun Tiedepuisto
Projektipäällikkö Veikko Miettinen
veikko.miettinen@tiedepuisto.fi
p. 050 502 0383

Hallinnoija Joensuun Tiedepuisto