In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
FOBIA-hanke

Jaa

Ajankohta: 1.6.2017 – 31.5.2020

Forest Business Innovation and Advancement in the Northern Periphery – FOBIA

Hanketta rahoittaa Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelma (Northern Periphery and Arctic). Hankkeen hallinnoijana toimii Luonnonvarakeskus LUKE.

Hankkeen tavoitteet

FOBIA-hankkeen tavoite on vahvistaa Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin pohjoisilla ja syrjäseuduilla toimivien metsäpalveluyritysten kilpailukykyä. Projektin taustalla on tarve parantaa metsäpalveluyritysten kykyä vastata uusiin vaatimuksiin.

Projektissa esitellään uusia liiketoimintamalleja, tarjoamalla työkaluja toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen sekä kehittämällä yrittäjien liiketoimintaosaamista erityisesti sähköisiä alustoja hyödyntäen.

Hankkeen työpaketit

Työpaketti T1: Liiketoimintamallit

Tunnistaa

 • tarpeita palvelujen ja liiketoimintamallien kehittämiselle sekä palveluntarjoajan että ostajan näkökulmista
 • tapoja edistää liiketoiminnan ja liiketoimintamallien kehittämistä

Vetäjä: Thomas Kronholm, SLU

Työpaketti T2: Operatiivinen tehokkuus

Riverian työpanos sijoittuu tähän työpakettiin.

Kehittää

 • tietoja, työkaluja ja metodeja yritysten toiminnan tehokkuuden analysointiin ja parantamiseen

Vetäjä: Heikki Korpunen, Luke

Työpaketti T3: Digitaaliset alustat

Kehittää ja testaa digitaalisia alustoja tiedon vaihtamiseen, verkostoitumiseen ja palvelujen tarjontaan. Työ sisältää

 • saatavilla olevien digisovellusten luonnehdintaa ja testaamista
 • hallinnon koulutuksen suunnittelua ja pilotointia
 • palautteen keräämistä koulutuspiloteista

Vetäjä: Arto Kettunen, TTS

Hankkeen yhteistyökumppanit

 • Luonnonvarakeskus (hallinnoija), Suomi
 • Työtehoseura ry, Suomi
 • Riveria, Suomi
 • Tietohippu Oy, Suomi
 • Sveriges lantbruksuniversitet, Ruotsi
 • SE-Skogsentreprenörerna, Ruotsi
 • Inverness College – UHI, Skotlanti
 • Waterford Institute of Technology, Irlanti

Fobia>