In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Elintarvikealan koulutuksen ”satelliittimalli” Pielisen Karjalassa

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Elintarvikealan koulutuksen ”satelliittimalli” Pielisen Karjalassa

Ajankohta: 1.1.2018 – 31.12.2020

Elintarvikealan koulutuksen ”satelliittimalli” Pielisen Karjalassa

Hankkeen tausta

Elintarvikealalla jatkuva osaavan työvoiman tarve. Pedagogisena perusajatuksen on Learning by Doing – tekemällä ammatin oppiminen, jossa työpaikat ovat oppimisympäristöjä.

Yritysyhteistyö

Toteutusmallia on kehitetty yritysten työvoiman osaamistarpeista lähtien. Keskustelua on jo käyty suurimpien elintarvikealan yritysten kanssa. Leipomoyritykset Pielispakarin, Porokylän leipomon ja Puljongin elintarviketehtaan kanssa. Kaikki ovat osoittaneet kiinnostuta ja ilmaisseet olevansa valmiit sitoutumaan yhteistyöhön koulutuksen totutuksen pilotointiin uudella toteutusmallilla.

Hankkeen tavoitteet

 1. Turvata elintarvikealalle osaavan työvoiman saanti järjestämällä laadukasta tarvelähtöistä koulutusta.
 2. Toteuttaa reformin mukaista koulutusta yhdessä työelämän kanssa hyödyntäen ja jatko kehittäen parhaita pedagogisia oppimisratkaisuja.
 3. Työpaikat oppimisympäristöinä käytetään yritysten tiloja, koneita ja laitteita.
 4. Opettaja ja opiskelijat liikkuvat ensimmäisen vuoden aikana perehdytään kaikkiin osaamisaloihin.

Hankkeen toimenpiteet

 1. kartoitetaan elintarvikealan työpaikat sekä työtehtävät mitä ko. yrityksessä tehdään ja voidaan oppia
 2. ennakoidaan tulevia työvoimatarpeita
 3. yritysten sitouttaminen
 4. verkoston rakentaminen
 5. yhteissuunnittelu (oppilaitos ja työelämä verkosto)
 6. opiskelijoiden laaja-alainen elintarvikealaan tutustuminen ennen osaamisalan valintaa
 7. nuoret ja aikuiset pt- sekä aikuiset alan at ja eat opiskelijat opiskelevat yhdessä
 8. yksilöllinen osaamisperusteinen eteneminen

Käytännön toteutus

Opiskelijaryhmä aloittavat opinnot oppilaitoksessa opiskellen elintarvikealan perusteita n. 1,5 kk. Sen jälkeen työpaikoille tutustuvat sekä perehtyvät ko. alaan. Tutkinnon suoritusaika ei perustu aikaan vaan osaamisen karttumiseen. Ammatillisen perustutkinnon yhteiset tutkinnonosat integroidaan vahvasti ammatillisiin opintoihin. Lisäksi käytetään verkko-opiston kurssitarjontaa, sekä verkko-ohjausta, mutta tarpeen mukaan voidaan järjestää myös kontaktiopetusta.

Opettajan rooli on toimia mentorina oppimisedellytysten mahdollistajana. Opettaja on mukana työpaikoilla ohjaamassa ja valmentamassa opiskelijoita työskennellen yhdessä heidän kanssaan. Keskeistä on työpaikoilla saatava erikoisosaaminen ja asiantuntijoiden käyttäminen.

Huomioidaan alan teknologia, merkittävä osa työstä liittyy erilaisten koneiden ja laitteiden hallintaan ja huoltamiseen. Paikallisesti järjestettävä tutkinnonosa voidaan suunnitella ja toteuttaa yrityskohtaisesti, siten että osaamistarpeet huomioidaan laaja-alaisesti.