In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
EduPark lentoon

Koulutusekosysteemi ja liiketoiminta 2020-luvulle

Jaa

Ajankohta: 1.9.2018 – 31.12.2020

EduPark lentoon – Koulutusekosysteemi ja liiketoiminta 2020-luvulle

Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa on luotu uudentyyppinen ja aktiivinen klusterimalli, Global Education Park Finland (tai lyhemmin EduPark), jossa ovat mukana kaikki alueen keskeiset toimijat varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä alueen yrityksiä. Julkisen ja yksityisen toimijakentän muodostama verkosto on ainutlaatuinen.

EduParkin toimijoiden yhdessä tarjoamat mahdollisuudet koulutuskokonaisuuksien rakentamisessa ovat herättäneet kiinnostusta kansainvälisesti. Jo alkuvaiheessa olemme vastanneet yli 50 leadiin ja kysyntä kasvaa koko ajan.  Markkinaselvitykset kohdennetaan erityisesti Latinalaisen Amerikan alueella kolmessa eri vaiheessa.

Koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten välistä yhteistyöverkostoa kehitetään innovaatioekosysteemiksi, joka mahdollistaa selkeän osaamisen kaupallistamisen ja koulutuksen myynnin kasvattamisen. Yhteisessä visiossa koulutukseen ja oppimisympäristöihin liittyen syntyy uutta liiketoimintaa, yrityksiä ja jopa työpaikkoja.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat

  1. EduPark -innovaatioekosysteemin toimintamallin rakentaminen, kehittäminen ja näkyväksi tekeminen
  2. Koulutusliiketoiminnan osaamisen ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen alueen yrityksissä ja koulutuskeskuksissa
  3. Kansainvälisen koulutukseen liittyvän liiketoiminnan ja myynnin rakentaminen ja kasvattaminen

Hankkeen tavoitteet

Syntyneiden kansainvälisten kontaktien täysimääräinen hyödyntäminen, alueen toimijoiden osaamisprofiileihin sopivien markkinoiden löytäminen ja vakiintuneeseen toimintaan pääseminen vaativat aikaa ja yhteistä työtä, ja juuri tuohon tarpeeseen hanke hakee vastausta. Hankkeessa selvitetään myös kansainvälisen koulutusviennin ja myynnin rahoituskanavien käyttömahdollisuuksia. Lisäksi hanke vastaa tarpeeseen kytkeytyä Suomen maailmalle syntymässä olevaan Knowledge Finland -verkostoon, Education Finland ja Visit Finland -verkostoihin. Hanke vastaa myös kansallisen verkostoitumisen tarpeeseen.

Riverian osalta keskeistä on tuotteiden luominen, liiketoiminta- ja yhteistyömallit muiden toimijoiden kanssa sekä kokeilujen toteuttaminen eri markkinoilla sekä sujuvien tukiprosessien kehittäminen.

EduPark-toimintamalli otetaan käyttöön ja siinä kehitetään tukikeinoja koulutusviennin ja myynnin edistämiseksi sekä markkina-aseman kasvattamiseksi. Toimintamalli edellyttää organisaatioiden systemaattista työskentelyä, resurssia ja sitoutumista sekä yhteisen toimijaryhmän rakentamista, mikä onnistuu yhteishankkeen suunnitelmallisen toteuttamisen myötä.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen osarahoittajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Euroopan aluekehitysrahasto. Keskeiset toimijat ovat Joensuun kaupunki (päätoteuttaja), osatoteuttajina Riveria, Karelia ammattikorkeakoulu Oy, Itä-Suomen yliopisto sekä Business Joensuu.

Projektipäällikkönä toimii Ville Nivalainen ja Riverian osalta 40 % työajalla projektiasiantuntijana koulutusvientiasiantuntijan tehtäviä hoitava Katja Väyrynen.

Hankkeen uutiskirjeen voit tilata hankkeen verkkosivuilta

www.globaleducationparkfinland.fi