In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Avoimet ammatilliset opinnot

Jaa

Ajankohta: 1.4.2018 – 31.12.2020

Avoimet ammatilliset opinnot

Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä AAVA-hankkeessa vuosina 2015 – 2018 kehitetyn Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää testaamalla palvelun käyttöönottoa ammatillisten oppilaitosten laajassa kumppanuusverkostossa. Tavoitteena on kehittää niitä sujuvia siirtymiä edistäviä toimintamalleja ja yhteistyömuotoja, joissa hyödynnetään laajasti avointen ammatillisten opintojen palvelua. Lisäksi tavoitteena on kytkeä palvelu soveltuvin osin osaksi valtakunnallisia eHOKS-, Opintopolku- ja Koski-palveluja.

Hankkeen kohderyhmä

Ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosten ulkopuolella nuorten ja aikuisten ohjaamisesta vastaavien tahojen henkilöstö.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun

 • käyttöönoton testaaminen ja laajentaminen
 • kehittäminen yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien opintokokonaisuuksien suorittamisen mahdollistamiseksi
 • käyttöönottoa tukevien toimintamallien ja yhteistyömuotojen kehittäminen sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi
 • vaikuttavuuden ja laajan valtakunnallisen käyttöönoton edellytysten arviointi
 • valtakunnallinen markkinointi ja levittäminen

Hankkeen tulokset

Hankkeen myötä saadaan selvitys ja toimenpide-ehdotukset Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun ja sen tarjonnan laajan valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksistä sekä sujuvia siirtymiä edistävistä palvelun hyödyntävistä hyvistä käytännöistä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot

 • Turun sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Riveria
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto
 • Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot. ESR-rahoituksen osuus on 470 440 euroa ja kuntien rahoituksen 117 610 euroa.

Lisätietoja:

Riveria (hankkeen osatoteuttaja)
Projektikoordinaattori
Verkkopedagogiikan asiantuntija Ilkka Eronen
ilkka.eronen@riveria.fi, p. 050 311 5773

Projektipäällikkö Annina Laaksonen
Turun kaupungin sivistystoimiala
Suunnittelu- ja kehittämispalvelut
annina.laaksonen@turku.fi, p. 040 637 4755