In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Ammattitaitokilpailutoiminta verkostoitumisen kehittäjänä ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden edistäjänä, AVEK-hanke

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Ammattitaitokilpailutoiminta verkostoitumisen kehittäjänä ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden edistäjänä, AVEK-hanke

Ajankohta 1.1.2018 – 31.8.2019

Hankkeen tavoitteet

 • edistää ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja ammattitaitokilpailujen tunnettuutta
 • edistää ammatillisessa koulutuksessa mukana olevien opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja muun henkilöstön sekä elinkeinoelämän toimijoiden kohtaantoa
 • kehittää uusia yritysyhteistyöfoorumeja yritysten ja koulutuksenjärjestäjien osaamisen kehittämiseen, kilpailukyvyn edistämiseen ja yhdessä tekemiseen
 • tuoda positiivisella tavalla esiin hyvän työyhteisön ominaisuuksia ja kannustaa yhteiseen, yhteisölliseen tekemiseen
 • sitouttaa mukaan uusia sidosryhmiä ja työelämäkumppaneita ammatillisen koulutuksen toteutuksen kehittämiseen, jotta sen avulla voidaan entistä paremmin palvella työelämää ja yksittäistä opiskelijaa

Toimenpiteet

 1. Ammattitaitokilpailukumppanuustoimintamallin kehittäminen ja materiaalien suunnittelu ja tuottaminen. Kohtaantotapahtumien suunnittelu ja toteutus.
 2. Ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista viestiminen ja ammattitaitokilpailutoiminnan ja valtakunnallisen kilpailutapahtuman hyödyntäminen ammatillisen koulutuksen markkinoinnissa.
 3. Viestintä- ja markkinointimateriaalien suunnittelu ja tuottaminen, seminaarien toteuttaminen (some, netti ja printti).
 4. Työelämätaitojen esiin nostaminen. Kampanjan suunnittelu ja toteuttaminen (some ja printti).
 5. Uusien yritysyhteistyöfoorumien perustaminen ja toiminnan suunnittelu ja aloittaminen yhteistyössä yritysten ja koulutuksenjärjestäjän kanssa.
 6. Koulutuksen järjestäjän ja yläkoulujen sekä yläkoululaisten vanhempien ja huoltajien yhteistyön kehittäminen erityisesti ammattitaitokilpailutoiminnan ja tapahtuman avulla. Tutustumiskäyntien organisoiminen ja viestintämateriaalien suunnittelu ja toteutus, viestintätapojen kehittäminen.

Tulokset

Uuden osaamisen ja yhteistyöverkostojen kehittyminen ammatillisen koulutuksen kentässä

Kohderyhmät

Elinkeinoelämä, opiskelijat, valmistuvat opiskelijat, opetushenkilöstö ja alan asiantuntijat sekä muu henkilöstö.

Yläkoululaiset, yläkoulujen henkilöstö sekä koululaisten vanhemmat ja huoltajat.

Hankkeen välilliset kohderyhmät?

Muut koulutuksenjärjestäjät ja sekä kansainväliset osallistujat.
=> Koko väestön tietoisuuden lisääminen ammatillisesta koulutuksesta.

 

Lisätietoja

Riveria / Taitaja2019 -toimisto

Taitaja2019 kilpailujohtaja, projektipäällikkö Anne Karppinen
p. 050 359 8042, anne.karppinen@riveria.fi

Taitaja2019 viestinnän suunnittelija, projektisuunnittelija Jaana Miettinen
p. 050 339 2489, jaana.miettinen@riveria.fi