In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Ammattiin opiskelevien työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistäminen uraohjauksen keinoin

Ammattiin opiskelevien työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistäminen uraohjauksen keinoin

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Ammattiin opiskelevien työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistäminen uraohjauksen keinoin

Ajankohta: 1.1.2017 – 31.12.2019

Ammattiin opiskelevien työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistäminen uraohjauksen keinoin

Ammattiin valmistuvien opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymään perustettiin 1.1.2017 ura- ja työelämäpalvelut yksikkö, jonka tehtävänä on auttaa ammattiin valmistuvia opiskelijoita löytämään ensisijaisesti paikkansa avoimilta työmarkkinoilta tai jatko-opiskelupaikan korkea-asteelta.

Otsakorpisäätiöltä saadun apurahan turvin edistetään ammatilliselta toiselta asteelta ammattiin valmistuvien työllistymistä, luomalla uusia toimintamalleja työmarkkinoille kiinnittymiseksi ja heidän työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi Pohjois-Karjalassa. Lisäksi edistetään ammatilliselta toiselta asteelta siirtymistä korkeakouluopintoihin.

Tavoitteeseen pääsemiseksi opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia verkostoitua työelämään jo opintojen aikana sekä rakentaa omaa osaamistaan systemaattisesti. Yhteistyössä työelämän kanssa rakennetut toimintamallit mahdollistavat työelämälle myös osaavan työvoiman saamisen oikeaan aikaan.

Työllistymistä edistämään on syksyllä 2018 otettu käyttöön RiveriaRekry-verkkopalvelu, joka toimii osaajien ja työelämän kohtaamispaikkana tukien opiskelijoiden ja valmistuneiden työllistymistä sekä vastaten työelämän osaajatarpeisiin. Vuosittain järjestetään syksykaudella Riverian eri opintoaloilla sekä koulutusyksiköissä työelämä- ja jatko-opintopäiviä sekä kevätkaudella maakunnallinen Pestuu rekrytointikiertue. Näissä tapahtumissa tavoitteena on työnantajien, korkeakoulujen ja opiskelijoiden kohtaaminen, verkostoituminen ja työllistyminen.

Ammattiura.fi-sivusto ja Ammattiuran Facebook-sivut on perustettu tarjoamaan tietoa työllistymisestä ja jatko-opinnoista opiskelijoiden, henkilökunnan sekä työelämän käyttöön.

Lisätietoja

Eine Paldan, p. 050 542 3710, eine.paldan@riveria.fi
Pälvi Malinen, p. 050 441 2271, palvi.malinen@riveria.fi

www.ammattiura.fi
www.riveria.fi/riveriarekry
https://www.facebook.com/ammattiura/