In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Älykäs erikoistuminen ammatillisessa koulutuksessa - ammatillinen koulutus Itä-Suomessa 2020-luvulla

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Älykäs erikoistuminen ammatillisessa koulutuksessa – ammatillinen koulutus Itä-Suomessa 2020-luvulla

Toteutusaika: 28.10.2016 – 28.2.2019

Älykäs erikoistuminen ammatillisessa koulutuksessa – ammatillinen koulutus Itä-Suomessa 2020-luvulla

Yhteistyöverkosto: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, Savon koulutuskuntayhtymä ja Etelä-Savon koulutus Oy (omalla rahalla).

Kustannusarvio: 245 136 €, josta Riveria 67 469 €.

Hankkeen tavoitteet:

 • hankkeen tavoitteena on kehittää älykkään erikoistumisen toimintatapa itäsuomalaisen ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja tarjontaan kysyntälähtöisellä, asiakastarpeisiin vastaavalla ja samalla kustannustehokkaalla tavalla.
 • kehitettävän toiminnan avulla turvataan elinkeinoelämän tarpeita vastaavan laadukkaan ammatillisen koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta Itä-Suomen alueella.

Kohderyhmät:

 • varsinaiset kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Itä-Suomen alueella; ammatillisen koulutuksen johto, kuntayhtymien/osakeyhtiön luottamushenkilöt ja koulutuksen järjestäjien henkilöstö.
 • välilliset kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen asiakkaat; opiskelijat ja elinkeinoelämä.

Toimenpiteet:

 • projektiin ja sen tuloksiin sitoutuminen.
 • koulutuksenjärjestäjien yhteisten arviointikriteerien laatiminen ja sopiminen.
 • koulutuksen järjestäjien omien vahvuuksien selvittäminen: henkilöstön osallistuminen arviointityöhön sekä ulkoisten asiantuntijoiden käyttö vahvuuksien arvioinnissa.
 • koulutuspalvelumatriisin vertaaminen elinkeinoelämän paikallisiin ja seudullisiin tarpeisiin.
 • muiden palvelujen tuottamisen selvittäminen.
 • älykkään erikoistumisen suunnitelman laadinta.
 • selvitetään mahdollisuudet yhteistyölle.
 • projektin päättäminen; seurantamallin käyttöönotto, vastuista ja aikatauluista sopiminen.

Tulokset

 • hankkeella saadaan aikaan itäsuomalainen ammatillisen koulutuksen älykkään erikoistumisen yhteistyömalli.
 • hankkeen tuloksena syntyy sekä koulutus- että muita palveluja kuvaavat palvelumatriisit, joiden avulla tarkastellaan koulutuksen järjestäjien toimintaa ja mahdollisuuksia erikoistua tiettyihin palveluihin.
 • hankkeessa laaditaan erikoistumismallin arviointi- ja seurantatapa, jotta älykkään erikoistumisen toimintatapaa voidaan hyödyntää ja päivittää jatkossa vuosittain muuttuvan toimintaympäristön mukaan.