In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Vihanneksista voimaa viljelyyn

Jaa

logo

Toteutusaika: 1.9.2022 – 31.12.2023

Vihanneksista voimaa viljelyyn

Toteuttajat

Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria. Luonnonvarakeskus (Luke) ja ProAgria Itä-Suomi ry ovat mukana osatoteuttajina.

Rahoitus

Maaseuturahasto 2014 – 2020, kokonaiskustannukset: 99 665 €

Hankkeen kohderyhmä

  •  maatalouden alkutuotannossa toimivat pienet ja keskisuuret, tuotantosuunnan vaihtoa harkitsevat maatalousyritykset
  • avomaavihannesviljelyn aloittamista harkitsevat toimijat
  • koulutus- ja neuvontasektorin toimijat
  • muut asiasta kiinnostuneet

Hankkeen toimenpiteet

TP1 Vihannestuotannosta kiinnostuneiden viljelijöiden kartoitus ja aktivointi

  • Yhteydenotot yrittäjiin ja selvitykset tiedontarpeen määrästä ja laadusta kohderyhmien sisällä
  • Asiantuntijoiden hakeminen ja yhteistyöverkoston rakentaminen tulevia tarpeita varten

TP2 Tiedonvälityksen suunnittelu ja toteutus, neuvonnan kehittäminen

  • Informaatiotilaisuudet ja -materiaali kohderyhmille, mukaan lukien valtakunnalliset ja kansainväliset asiantuntijat
  • Esittely- ja informaatiotilaisuudet hanketoteuttajien ja/tai yritysten fyysisissä ympäristöissä sekä etäyhteyksin

TP3 Monikanavainen viestintä

  • Vihannesalan kehittämistä tukeva viestintästrategia
  • Alan imagoa nostavan tiedotus- ja viestintämateriaalin tuottaminen hanketoteuttajien toimesta

Hankkeen verkkosivut: https://vihannestieto.fi/

LUKE: https://www.luke.fi/fi/projektit/vvv

ProAgria: https://www.proagria.fi/hankkeet/vihanneksista-voimaa-viljelyyn