In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Työelämästartti

Jaa

Ajankohta: 1.1.2020–31.12.2021

Työelämästartti

Työelämästartti on Riverian hallinnoima William ja Ester Otsakorven Säätiön rahoittama hanke.

Hankkeen tausta

Uraohjausta on Riveriassa kehitetty viime vuosina monin eri keinoin. Ammattiin valmistuvien opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi perustettiin 1.1.2017 ura- ja työelämäpalvelut -yksikkö, jonka tehtävänä on auttaa ammattiin valmistuvia opiskelijoita löytämään paikkansa työmarkkinoilta tai jatko-opiskelupaikan korkea-asteelta.

Ura- ja työelämäpalvelujen uraohjaajat ovat olleet mm. mukana järjestämässä verkostoitumistapahtumia opiskelijoiden, työelämän ja korkeakoulujen edustajien kanssa. Tapahtumille on toivottu jatkoa. Lisäksi on toivottu, että erityisesti tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjausta kehitettäisiin.

Jatko-opinto-ohjauksessa on toivottu kehitettävän joustavia opintopolkuja eri korkeakouluihin ja kaikille aloille. Tähän saakka ns. väyläopintoyhteistyötä on tehty Karelia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Toimenpiteet

Tavoitteena on kehittää sekä tuetun työllistymisen että jatko-opintojen ohjausta. Riveriassa järjestetään ja kehitetään tarvelähtöisiä ja kohdennettuja työelämä- ja jatko-opintopäiviä (Tulevaisuuden duuni, Pestuu-tapahtumat) yhdessä Riverian toimialojen, opiskeluhuollon ja ohjausverkostojen edustajien kanssa.

Tapahtumien ohjelman suunnittelussa huomioidaan entistä paremmin työllistymisen tukea tarvitsevien sekä jatko-opinnoista kiinnostuneiden tarpeet. Tapahtumiin kutsutaan työllistymisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden lisäksi muita eri alojen opiskelijoita, jo Riveriasta valmistuneita, työelämän ja jatko-opintokoulutuksen edustajia, tuetun työn asiantuntijoita sekä ohjauspalveluita tarjoavia tahoja.

Hankkeessa kehitetään jatko-opinto-ohjausta ja laajennetaan jatkoväylämahdollisuuksia (väyläopinnot) ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteelle eri korkeakoulujen kanssa (mm. Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu). Väyläopintoja rakennetaan opiskelijoiden kiinnostusta vastaavasti huomioiden samalla työelämän ja yhteiskunnan muuttuvat tarpeet. Suomessa on asetettu kansallinen tavoite, että vuoteen 2030 mennessä 50% 25 – 34 -vuotiaista olisi korkeakoulutettuja.

Hankkeessa pilotoidaan tuetun työllistymisen polkuja opiskelijoille, joilla tuen tarvetta on jo opintojen alkuvaiheessa. Pilotoinnissa huomioidaan erityisesti työssä oppimisten suunnittelu opintojen alusta lähtien ja tuen kohdentaminen työpaikoille.

Tulokset

Työelämästartin tavoitteena on helpottaa erityistä tukea tarvitsevien ja muidenkin Riverian opiskelijoiden työllistymistä tai jatko-opintoihin pääsemistä.

Tapahtumista, jatko- ja väyläopintomahdollisuuksista sekä ohjauksesta tiedotetaan Riverian sähköisessä opiskelijan oppaassa, Riverian verkkosivuilla (www.riveria.fi, www.vaylaopinnot.fi), ohjauksen uutiskirjeissä, ohjauskirjeessä valmistuville, wilmassa sekä sähköpostitse.

Yhteystiedot

Tuettu työllistyminen: Sini Ahvensalmi, p. 050 595 2701, sini.ahvensalmi@riveria.fi

Jatko-opinto-ohjaus, väyläopinnot: Eine Paldan, p. 050 542 3710, eine.paldan@riveria.f