In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Riverian digiopet työelämälähtöistä verkko-opetusta kehittämässä

Riverian digiopet työelämälähtöistä verkko-opetusta kehittämässä

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > Riverian digiopet työelämälähtöistä verkko-opetusta kehittämässä

Ajankohta: 1.1.2020–31.7.2022

Riverian digiopet työelämälähtöistä verkko-opetusta kehittämässä

Työelämästä saadun palautteen perusteella perinteinen ammatillisen koulutuksen toteutustapa ei vastaa riittävän joustavasti ja nopeasti työelämän osaamistarpeisiin. Koulutusta tulee voida tarjota entistä nopeammin ja yksilöllisemmin, mikä edellyttää sekä oppimisympäristöjen että opettajien opetus- ja ohjaustaitojen päivittämistä. Koronapandemian leviäminen ja pitkittyminen on osaltaan vauhdittanut tätä kehitystä.

Verkossa tarjottavalla koulutuksella mahdollistetaan koulutussisältöjen monipuolinen tarjonta. Lisäksi varmistetaan laadukkaan, ammattitaitovaatimusten mukaisen ja saavutettavan etäopetuksen toteutus kaikille Riverian opiskelijoille. Erilaisia verkkotehtäviä on kehitetty Riveriassa Workseed- ja opi.riveria.fi-oppimisympäristöissä ja VR- ja Thinglink- ympäristöjä on myös hyödynnetty.

Riverian digiopet työelämälähtöistä verkko-opetusta kehittämässä -hanke täydentää opetus- ja kulttuuriministeriön v. 2020 strategiarahoitusta oppimisympäristöjen kehittämiseen. Strategiarahoituksella kehitetään mm. Riverian verkko-opetuksen infrastruktuuria em. oppimisympäristöjä hyödyntäen. Tässä hankkeessa varmistamme työelämän osallisuuden ja siten verkossa tapahtuvan etäopiskelussa käytettyjen sisältöjen työelämälähtöisyyden ja ajan mukaisuuden.

Hankkeen toimenpiteet

Tässä hankkeessa eri koulutusalojen opettajista koostuva kehittäjätiimi toimii kollegojensa digimentoreina, jotka vastaavat

  1. Riverian opettajien verkko-opetuksen ja -ohjauksen osaamisen kartoittamisesta alakohtaisesti
  2. alakohtaisen työelämätarpeiden keräämisestä verkko-opetukseen ja -ohjaukseen liittyen
  3. opiskelijoiden palautteen keräämisestä ja hyödyntämisestä kehittämistyössä
  4. kollegojen auttamisesta ja rohkaisemisesta erilaisten verkko-opetuskokeilujen toteuttamiseen matalalla kynnyksellä.

Digiopettajiksi valitaan 8 opettajaa Riverian eri koulutusaloilta. Kullekin digiopettajalle varataan noin 100 h työpanos hankkeessa.

Hankeen tavoitteet

  • Yksilöllisen ja työelämää palvelevan osaamisen kehittymisen mahdollistaminen aiempaa joustavammin opiskelijan työllistymisen edistämiseksi
  • Riverian koulutuspalvelujen tarjonnan monipuolistaminen
  • Yhteistyön tiivistyminen työelämän kanssa.