In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kesäyliopisto työllistyvyyden edistäjänä

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > Kesäyliopisto työllistyvyyden edistäjänä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohta: 1.8.2020–31.12.2022

Kesäyliopisto työllistyvyyden edistäjänä

Riveria kesäyliopistolle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus oppimisen ja osaamisen kehittämiseen ajalle 1.8.2020–31.12.2022. Avustuksen käyttötarkoituksena on parantaa työllistyvyyttä nopeavaikutteisilla koulutuksilla vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Erityisavustus kohdentuu Riveria kesäyliopiston kautta tarjottavaan lyhytkestoiseen, tutkintoon johtamattomaan koulutukseen ja sen kehittämiseen sekä osallistujien perustaitojen vahvistamiseen heidän työllistymisensä varmistamiseksi.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Pohjois-Karjalan työvoiman ulkopuolella olevat, työttömät ja työttömyysvaarassa olevat työnhakijat, ml. Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmä.

Hankkeen kohderyhmä ja toiminta tarkentuvat hankkeen edetessä ja siitä viestitään Riverian kanavissa.

Hankkeet toteutus ja tavoitteet

Hankkeeseen myönnetyllä erityisavustuksella suunnitellaan ja järjestetään vapaan sivistystyön tarjontaan soveltuvia lyhytkoulutuksia Riveria Kesäyliopistossa. Tavoitteena on madaltaa osallistujien kynnystä oppimisvalmiuksiensa kehittämiseen osa-alueilla kuten digitaidot, matemaattiset perustaidot tai suomen kieli. Lisäksi tarjotaan ohjausta työpaikan hakemiseen etenkin työvoimapula-aloilta ja autetaan henkilökohtaisen työllistymispolun suunnittelussa yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Koulutusten suunnittelussa ja osallistujien valinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnan ohjaustoimijoiden kanssa. Tavoitteena on tavoittaa ja kohdentaa erityisavustuksella rahoitettava koulutus henkilöille, jotka hyötyvät lyhytkestoisesta, oppimisvalmiuksia ja itsetuntemusta kehittävästä koulutuksesta sekä tarvitsevat ohjausta ja rohkaisua työpaikan hakemiseen myös oman kotikunnan ulkopuolelta.

Koulutusten tavoitteena on, että osallistujien itsetuntemus, oppimisvalmiudet sekä valmiudet työllistymiseen paranevat sekä koulutuksiin osallistujien hyvinvointi ja työkyky paranevat. Lisäksi tavoitteena on, että maakunnan yritykset saavat tarvitsemaansa työvoimaa.

Hankkeen toteutuksessa pyritään tekemään tiivistä yhteistyötä kuntien, muiden työllisyystoimijoiden ja asiantuntijoiden sekä maakunnan yritysten kanssa.

Tutustu työllistyvyyttä edistäviin koulutuksiin