In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020 – 2022

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020 – 2022

Ajankohta: 1.10.2020–31.3.2023

Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020 – 2022

EAKR-hankkeen taustalla on Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon prefektuurihallinnon sekä Pohjois-Karjalan ja Naganon Inan kaupungin välille Joensuussa 23.10.2019 solmitut kaksi yhteistyöaiesopimusta. Hankkeessa rakennetaan polkua pohjoiskarjalaisen asiantuntemuksen, osaamisen, teknologioiden sekä tuotteiden ja palvelujen viennin vauhdittamiseksi Japaniin. Biotalouteen liittyvät tuotteet ja ratkaisut tulee nähdä osana kokonaisuutta, johon sisältyy erityisesti suunnittelun, koulutuksen ja valmennuksen osatekijöitä. Tämä edellyttää erityisesti suunniteltua maakunnallista kokonaiskonseptia, joka tuo lisäarvoa kaikille siihen osallistuville osapuolille ja avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä yrityksille että kehitys- ja koulutusorganisaatioille.

Tavoitteena on maakunnan toimijoiden ja yritysten osaamisen kasvu Japanin markkinoilla tuotteiden, palveluiden ja koulutusosaamisen viennin lisäämiseksi. Yhdistämällä hankkeen toteuttajia ja kohderyhmiä tavoitellaan sujuvaa yhteistyötä uusien asiakasryhmien palvelemiseksi ja innovaatioiden edistämiseksi.
Hankevalmistelu on tehty maakunnan toimijoiden yhteistyönä eri tahoja tiiviisti osallistaen ja kuunnellen.

Hankkeen toimijat ja roolit lyhyesti

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy toimii päätoteuttajana. Osatoteuttajina ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Luonnonvarakeskus LUKE, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Business Joensuu Oy, Metsäkeskus, Pohjois-Karjala (asiantuntijajäsen) sekä Pohjois-Karjalan Ely-keskus/Team Finland -verkostot (asiantuntijajäsen). Mukana ovat myös useat pohjoiskarjalaiset metsäbiotalousalan yritykset.

Riveria hankkeessa

Hankkeen aikana haetaan tietoa japanilaisesta koulutusjärjestelmästä, eri alojen ammatillisesta koulutuksesta ja näiden kehittämistarpeista. Haetaan myös tietoa teknologioiden käytöstä ja yrityskasvatuksen tarpeista tai sovelluksista. Haetaan koulutuskehittämisyhteistyöstä kiinnostuneita kumppaniorganisaatioita tai yrityksiä, jotka haluavat kehittää toimintaansa suomalaista tietotaitoa hyödyntäen tai luoda ja kehittää elämyksellistä koulutusmatkailuyhteistyötä ja kaupallisia tutustumisvierailuja Suomen ja Japanin välillä. Lisäksi luodaan kontakteja japanilaisiin teknologioiden maahantuoja-/ vientiyrityksiin, jotka hakevat yhteyksiä/yhteistyömahdollisuuksia suomalaisten metsäalan teknologia- ja asiantuntijayritysten kanssa.

Riveria tarjoaa räätälöityjä EduCamp-vierailuja (1-10 pv) sekä EduSolution -palveluja. Näitä ovat esimerkiksi (ammatillisen) koulutuksen lokalisointi ja kehittäminen, opetussuunnitelmatyö, työ- ja opetusprosessien integrointi osaamisen kehittämisessä sekä opetusmenetelmien ja -materiaalien sekä työelämän kanssa tehtävän yhteistyön toimintamallien kehittäminen. Lisäksi autamme luomaan innostavia, siirrettäviä ja energiatehokkaita oppimisympäristöjä, automatisoimaan opetusta, kehittämään digitalisaatiota, taitojen valmennusta ja mittausta, simulaattoripedagogiikkaa sekä luomaan erilaisia simulaatioharjoituksia. Tarjoamme myös osaamista metsäautoteiden suunnitteluun ja ylläpitoon, ammattikuljettajakoulutusmallia ja monipuolisia malleja yrittäjyyskasvatukseen.