In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Palvelurobotiikasta paremipia työllistymisvalmiuksia Riverian eri alojen opiskelijoille

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > Palvelurobotiikasta paremipia työllistymisvalmiuksia Riverian eri alojen opiskelijoille

Ajankohta: 1.1.2020 – 31.10.2021

Palvelurobotiikasta parempia työllistymisvalmiuksia Riverian eri alojen opiskelijoille

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda Riverian opiskelijoille toimintamalli, jonka avulla kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa alasta riippumatta lisäopintoja ja jopa paikallisesti tarjottava tutkinnon osa palvelurobotiikan eri osa-alueilta.

Toimenpiteet

 • Hankkeeseen liittyvien tutkintojen tarkentaminen
 • Työelämäyhteyksien luomisen käynnistäminen ja mukaan lähtevien yritysten kartoitus
 • Erityisesti palvelurobotiikkaan liittyvien työssäoppimispaikkojen sopiminen ja toteuttaminen
 • Palvelurobotiikkaan liittyvien koulutussisältöjen suunnittelu eri alojen ja työelämän kanssa
 • Opintosisältöjen toteutus ja koulutustarjottimen laadinta yhdessä alojen ja työelämän kanssa
 • Koulutustoiminnan käynnistys pilottiryhmillä (3 kpl, eri aloilta)
 • Paikallisen palvelurobotiikkaan liittyvän tutkinnon osan tekeminen

Tulokset

 • Opiskelija saa omaan tutkintonsa sisälle palvelurobotiikan osaamista
 • Opiskelijoiden työllistymisvalmiudet paranevat ja heidän osaamisensa kysyntä työmarkkinoilla paranee
 • Jatko-opintoihin pääseminen monipuolistuu
 • Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö monipuolistuu ja laajenee