In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Osaajia harvaan asutulle alueelle

Jaa

logo

Ajankohta: 1.8.2021 – 31.8.2023

Osaajia harvaan asutulle alueelle

Hankkeen päätavoitteena on parantaa siirtymävaiheita tukevia palveluita, erityisesti opintoihin liittyviä työpaikalla oppimis- ja harjoitteluprosesseja ja tätä kautta työllistymistä. Harjoittelujen tehostumisen myötä edistetään tutkintojen suorittamista ja työmarkkinoille kiinnittymistä.

Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää menetelmiä opiskelijoiden houkuttelemiseen harvaan asutuille alueille sekä yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön osaavan työvoiman varmistamiseksi. Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan Riverian ja Karelian opiskelijoille ja heidän harjoitteluja sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaaville yrityksille eri aloilla.

Hankkeen toimenpiteet jaetaan kolmeen työpakettiin:

1. Luodaan edellytyksiä ja edistetään opiskelijoiden ja valmistuvien opiskelijoiden sijoittumista harvaan asutuille alueille. Kehittämiskohteiksi on tunnistettu harvan asuttujen alueiden harjoittelujen vetovoimaisuuteen liittyvät tekijät. Houkuttelevuutta lisätään raivaamalla esimerkiksi liikkumiseen ja asumiseen liittyviä esteitä sekä lisäämällä harjoittelumahdollisuuksien vetovoimaisuutta mm. markkinoinnin ja viestinnän keinoin.

2. Parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille maakunnan reuna-alueilla. Vahvistetaan osaamiskohtaantoa, kehitetään joustavia ja yksilöllisiä polkuja opiskelijoiden harjoitteluun ja työpaikalla oppimiseen yrityksissä. Toteutetaan uudenlaisia opiskelijoiden harjoittelupolkujen pilotteja. Mahdollistetaan yrityksille opiskelijoiden ajantasaisen osaamisen hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä.

3. Valmennetaan harvaan asuttujen alueiden työmahdollisuuksista (mm. sukupolvenvaihdos) sekä yrittäjyydestä.

Hankkeen toimenpiteitä pilotoidaan ensin Ilomantsissa ja laajennetaan onnistuneet kokemukset muualle maakuntaan hankkeen aikana (Keski-Karjala, Pielisen Karjala, Liperi-Outokumpu-Heinävesi).

Hankkeen tuloksena syntyy hyviä kokeiltuja käytäntöjä ja toimintamalli opiskelijoiden työllistymisen ja sijoittumisen edistämisestä harvaan asutuille alueille sekä yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Opiskelijoiden valmistuminen aikataulussa sekä työllistyminen omalle alalle paranee, maakunnan reuna-alueiden elinvoimaisuus lisääntyy, osaavan työvoiman saanti paranee ja yritysten toimintaedellytykset vahvistuvat.

Hankkeen toteuttajina:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteistyökumppanina ovat Ilomantsin yrittäjät ry sekä Pohjois-Karjalan kunnat ja kaupungit.

Hankkeen nettisivu: https://osaajiatyoelamaan.karelia.fi/

Hankkeen Facebook: Osaajia harvaan asutulle alueelle | Facebook