In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Oppimisympäristöjen kehittäminen

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > Oppimisympäristöjen kehittäminen

Ajankohta: 1.1.2021 – 31.12.2022 

Oppimisympäristöjen kehittäminen

 

Rakennamme Riveriassa joustavaa oppimis- ja ohjausympäristöä kehittämällä ensisijaisesti digitaalista, aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun mahdollistavaa oppimisen ja ohjauksen ekosysteemiä. 

Tämä Riverian taitojen oppimista edistävä ekosysteemi mahdollistaa opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmien toteutumisen sekä varmistaa opetuksen ja ohjauksen tasalaatuisuutta Riverian koulutusyksiköissä eri puolilla maakuntaa 

Kehittämisen mahdollistaa vuonna 2021 Riverialle myönnetty strategiarahoitus (OKM) opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen.   

Hankkeen kehittämistoimenpiteet 

  • Mallinnetaan, miten yhteisten tutkinnon osien osa-alueita (matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen pakolliset osa-alueet ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen työelämässä toimimisen pakollinen osa-alue) voidaan integroida laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ammatillisiin tutkinnon osiin puuttuvan osaamisen hankkimiseksi ja osoittamiseksi. 
  • Kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja niiden yhteiskäyttöä siten, että osaamisen hankkiminen on opiskelijanäkökulmasta mielekästä, opiskelijat saavat systemaattisesti palautetta osaamisensa kehittymisestä ja arvioinnista vastaavat yhteisten tutkinnon osien osalta kelpoiset opettajat.

Käytännön toteutukset 

  • Laadimme erilaisia malleja, joissa opiskelija hankkii ja osoittaa osaamista digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. 
  • Tuotamme digitaalisiin oppimisympäristöihin integroinnissa hyödynnettävää opetus- ja ohjemateriaalia. 
  • Pilotoimme erilaisia malleja ja materiaalikokonaisuuksia muutamilla tekniikan aloilla.

Hankkeen tavoitteet 

  • Opetuksen ja ohjauksen laadun paraneminen 
  • Tutkintojen ja tutkinnonosien suoritusten tehostuminen 
  • Toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden kehittäminen