In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

 Ajankohta: 1.1.2021 – 30.6.2022

OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

Hankkeen tausta

Ammatillisen koulutuksen uudistus on lisännyt ohjaukseen ja erityiseen tukeen oikeutettujen opiskelijoiden määrää, mutta oppilaitosten ammattihenkilöstön määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa. Tilanne pakottaa uudistamaan ja selkeyttämään ohjauksen ja tuen prosesseja, eri henkilöstöryhmien tehtäviä, rooleja ja vastuita.

Myös yksilölliset opintopolut, lisääntynyt työpaikalla tapahtuva koulutus ja mahdollisuus opintojen suorittamiseen verkossa ohjaavat kehittämään opiskelijoiden ohjausta.

Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä

Valtakunnallisen Oikeus Laadukkaaseen ohjaukseen (OLO) -verkostohankkeen tavoitteena on kehittää opintojen aikaisen ohjauksen toimintatapoja, prosesseja, joustavia ja avoimia ohjausympäristöjä. Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat

  • eri alojen jatkuvan haun kautta tulevat opiskelijat
  • monikulttuurisen taustan omaavat hakeutujat ja
  • erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.

Tällä hetkellä jatkuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden osuus Riveriassa on yli 60 % kaikista opintoihin hakeutuneista opiskelijoista. Jatkuvan haun opiskelijoiden taustan moninaisuus aiheuttaa uusia haasteita ohjaustarpeen määrälle ja laadulle.

Hankkeen kehittämistoimia Riveriassa

  • Jatkuvan haun opiskelijoiden ohjauksen ja erityisen tuen prosessien toimintatavan kehittäminen ja vakiointi
  • Opiskelijoiden vertaistuen toimintatapojen kehittäminen
  • Joustavien ja avoimien oppimis- sekä palveluympäristöjen kehittäminen

Hankkeen yhteistyökumppanit

OLO-hankeverkoston muodostavat 23 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea. Hanketta koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova. Hanke toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella.