In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
LVISKA

Uusiutuvan energian oppimisympäristö
Oppimisympäristön hyödyntäminen monialaisessa ammatillisessa koulutuksessa

Jaa
logot

LVISKA – uusiutuvan energian oppimisympäristö

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hankkeen budjetti on 264 129 euroa, josta EAKR-tuen osuus on 184 890 euroa.

Toteutusaika: 1.1.2020–31.12.2021

LVISKA-oppimisympäristön hyödyntäminen monialaisessa ammatillisessa koulutuksessa

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Kehittämishankkeen budjetti on 99 600 euroa, josta ESR-tuen osuus on 69 720 euroa.

Toteutusaika: 1.8.2020–31.5.2022

Hankkeiden tavoitteet

EAKR-hankkeen tavoitteena on rakentaa uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävä älykäs talotekninen oppimisympäristö Riverian monialaisen ammatillisen koulutuksen ja pohjoiskarjalaisten yritysten sekä kuntien tarpeisiin. Investointien avulla varmistetaan ajanmukaisen ja työelämälähtöisen sekä monialaisen koulutuksen tarjonta, jossa voidaan simuloida uusiutuvaa energiaa hyödyntävien koneiden ja laitteiden vaikutuksia kiinteistön energiankulutukseen. Hankkeen pidemmän tähtäimen tavoitteena on edistää vähähiilisiä kiinteistöautomaatioratkaisuja Pohjois-Karjalan uusissa ja korjattavissa rakennuksissa.

ESR-hankkeen tavoitteena on Riverian monialaisen koulutuksen kehittäminen uusiutuvaa energiaa hyödyntävän LVISKA-oppimisympäristön käytössä. Hankkeessa kehitetään alojen opetushenkilöstön osaamista modernin kiinteistöteknologian käyttöönottoon ja siitä saatavan mittaustiedon analysointiin ja hyödyntämiseen ammattiopetuksessa. Hankkeen avulla voidaan tarjota kiinteistöjen rakentamiseen ja huoltoon liittyville pohjoiskarjalaisille yrityksille uusinta tietoa

Hankkeiden tavoitteita tukemaan rakennetaan oppimisympäristö, johon tulee mm.

 • uusiutuvan energian laitteet: aurinkopaneelit ja -keräimet, tuuligeneraattori, erilaiset lämpöpumput
 • akusto sähköenergian varastointiin
 • IV-kone
 • lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
 • laitteiden ohjauksessa tarvittavaan moderniin rakennusautomaatiojärjestelmään liitetään nykyaikaiset heikkovirtajärjestelmät kuten murto-, kulunvalvonta-, kuulutus-, palo- ja kamerajärjestelmät.

Oppimisympäristö rakennetaan Joensuuhun, Peltolan kampukselle H-taloon.

Hankkeiden tulokset

 • Hankkeen investointien avulla varmistetaan nykyaikaisen, teknologisen ja kestävän kehityksen vaatimusten mukainen koulutustarjonta Riverian koulutuksissa.
 • Koulutusten houkuttelevuus lisääntyy uusimman teknologian käyttöönoton myötä.
 • Koulutusten laatu paranee ja valmistuvilla opiskelijoilla on aiempaa paremmat työelämävalmiudet.
 • Koulutuksia voidaan toteuttaa sekä Riverian, että yhteistyökumppaneiden toimesta, jolloin Riverian ja yritysten välinen yhteistyö kehittyy.
 • Mahdollistetaan yritysten ja kuntien toimijoiden kouluttaminen uusiutuvan energian laitteiston käyttämiseen.
 • Pitkän aikavälin tuloksena edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ilmastokestävyyttä Pohjois-Karjalassa, kun taloteknisten laitteiden ohjausteknologinen osaaminen lisääntyy.