In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Liikkuva opiskelu Riveriassa

Jaa

Ajankohta: 1.8.2019 – 30.6.2021

Liikkuva opiskelu Riveriassa

Itä-Suomen aluehallintovirasto osarahoittaa hanketta veikkausvoittovaroista myönnetyllä valtionavustuksella.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on innostaa ja motivoida Riverian opiskelijat lisäämään omaa hyvinvointiaan liikunnan avulla, vähintään tunti päivässä. Liikkumiseen kannustetaan sekä opiskelu- että vapaa-ajalla, ml. työpaikalla järjestettävä koulutus.

Hankkeella halutaan tavoittaa etenkin ne opiskelijat, jotka liikkuvat vähän tai ei lainkaan. Opiskelijoista valittavat liikuntatutorit valmennetaan muiden opiskelijoiden innostamiseen esimerkiksi matalan kynnyksen liikuntakerhojen avulla.

Lisäksi hankitaan opiskelijoita motivoivia liikuntavälineitä, joiden avulla he voivat seurata oman fyysisen kunnon kehittymistä ja järjestetään liikunnallinen haastekampanja Riverian koulutusalojen ja/tai kampusten välillä.

Hankkeen avulla hyvinvointia ja jaksamista edistävän liikunnan lisääminen kytketään osaksi opiskelijan ohjausta henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Tätä varten valmennetaan ja sparrataan ryhmävalmentajia liikunnan merkityksen tiedostamiseen ja opiskelupäivän aikaisen liikunnan lisäämiseen.

Hanke toteutetaan kaikissa Riverian koulutusyksiköissä Joensuussa, Lieksassa, Nurmeksessa, Valtimolla, Lieksassa ja Outokummussa.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Pohjois-Karjalan kaupungit ja kunnat sekä liikunnan parissa toimivat järjestöt

Opiskelijoiden katuajopaja polkupyörillä Joensuussa