In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta – Liitoon

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta – Liitoon
 

Ajankohta: 1.1.2020 – 31.12.2022

Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta – Liitoon

Hankkeella haetaan pysyviä ratkaisuja ja toimintatapoja nuorten liikkumattomuuden ehkäisyyn ja sitä kautta nuorten osallisuuden sekä aktiivisuuden lisääntymiseen. Hanke toteutetaan viiden kunnan (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi) alueella yhteistyössä kuntien ja Riverian kanssa. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali).

LIITOON-hankkeen kohderyhminä ovat 15–29 -vuotiaat liikkumattomat ja vähän liikkuvat nuoret sekä heidän kanssaan työskentelevät aikuiset.

Hankkeen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

  1. Kehittää ja luoda kuntiin ja Riveriaan moniammatillinen toimintatapa/-malli, joka ennaltaehkäisee nuorten liikkumattomuutta ja sitä kautta lisää osallisuutta sekä nuorten aktiivisuutta
  2. Uudenlaisten työkalujen, menetelmien sekä osaamisen kehittäminen nuorten liikkumattomuuden ehkäisyyn
  3. Nuorten liikkumisen, osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen

Hankkeen tuloksena

Nuorten kokonaisvaltainen toimintakyky ja elämänhallinta kohenee, jonka seurauksena heidän kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuutensa paranevat. Entistä useampi nuori löytää itselleen mielekkään harrastuksen, joka edistää nuorten osallisuutta ja vähentää heidän yksinäisyyttään.

Kuntiin ja Riveriaan syntyy uusi moniammatillinen toimintatapa/-malli, joka ennaltaehkäisee nuorten liikkumattomuutta sekä lisää nuorten osallisuutta ja aktiivisuutta. Lisäksi kuntien ja eri toimijoiden välinen yhteistyö ja vuorovaikutus lisääntyy sekä nuorten kanssa työskentelevien aikuisten osaaminen, innostus, jaksaminen ja viihtyminen omassa työssään paranee. Käytössä on uudenlaisia työkaluja ja -menetelmiä nuorten liikkumattomuuden ehkäisyyn sekä osallisuuden ja aktiivisuuden lisäämiseen.

Riverian osalta hankkeeseen osallistuvat Joensuun asuntoloissa asuvat opiskelijat, joista kartoitetaan Riverian henkilöstön avustuksella tarvelähtöisesti hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat.

Lisäksi opiskelijat voivat itse ilmoittautua ja lähteä hankkeeseen mukaan.