In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
KV-farmari-hanke

Jaa

Toteutusaika: 1.1.2019 – 31.12.2022

KV-farmari-hanke

Maatalousyrittäjien tietoa, taitoa ja uskoa yrittämiseen sekä yrityksensä kehittämiseen tulee vahvistaa, jotta kotimainen tuotantomme kasvaisi ja kehittyisi. Tähän tarpeeseen voidaan vastata rakentamalla maatalousyrittäjille suunnattu osaamisen kehittymistä tukeva kansainvälinen opintopolku. Tukea tarvitaan kansainvälisyysvalmiuksien kehittämiseen ja kansainvälisten harjoittelujen mahdollistamiseen. Kansainvälisen työharjoittelun myötä voi hankkia osaamista jostain vähemmän tunnetusta käytänteestä tai toimintatavasta, sivuelinkeinojen mahdollisuuksista tai suuremman mittaluokan maatalousyrityksen johtamisesta. Uusien asioiden kokeminen käytännössä myös innostaa ja rohkaisee kehittämään omaa yritystä sekä innostaa myös muita yrittäjiä.

Hankkeessa

  • kootaan verkosto maatalousyrittäjien kansainvälistymisen tueksi
  • luodaan maatalousyrittäjälle räätälöity kansainvälistymispaketti
  • autetaan yrittäjiä löytämään kansainvälisiä työharjoittelupaikkoja, työskentelemään ulkomailla tavoitteellisesti ja jakamaan tietoa oppimiskokemuksistaan.

Hanke toteutetaan yhteistyössä ammattikorkeakoulujen (Savonia, Oamk) ja toisen asteen oppilaitosten (KAO ja Riveria) sekä alan toimijoiden, kuten maidon hankintaosuuskuntien kanssa. Hankkeen aikana pilotoidaan malleja kansainvälisen harjoittelun tukemiseen, toteuttamiseen ja tiedon levittämiseen. Näitä malleja voidaan jatkossa hyödyntää työelämälle tarjottavien opintojen järjestämisessä sekä koulutusviennissä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kansainvälisten työharjoitteluiden myötä laskea kynnystä uusien teknologioiden, tuotantotapojen ja johtamismenetelmien käyttöönottoon maitotilayrityksissä. Erityisesti johtamisesta suomalaisilla maitotilayrittäjillä on opittavaa Euroopan maista, esimerkiksi Saksasta ja Tanskasta.

Harjoittelut tarjoavat myös mahdollisuuden perehtyä maatalousyrityksen yhteydessä tapahtuvan majoitus- tai jatkojalostustoiminnan käytännön pyörittämiseen. Uudet mallit sivuelinkeinoihin edesauttavat maatilojen kannattavuuden paranemista sekä perheyrityksen toisen osapuolen työllistymistä.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan valtakunnallinen toimintamalli, joka tukee maatalousyrittäjien kansainvälistymistä konkreettisesti ulkomailla suoritettavien työharjoitteluiden kautta, osaamisen kehittymistä ja mahdollisesti myös investointihalukkuutta. Kannustamalla maatalousyrittäjiä kansainvälistymiseen he oppivat uusia asioita, löytävät intoa ja uskoa omaan tekemiseen sekä yrityksensä kehittämiseen. He toimivat samalla myös suomalaisen tuotantotavan markkinoijina.

Tärkeänä kohderyhmänä ovat nuoret tulevat tilan jatkajat, joita tuetaan irrottautumaan kotoa ja lähtemään ulkomaille työskentelemään maatiloille sekä opiskelemaan. Hyvä suomalainen tuotantotapa, tuotteiden puhtaus ja jäljitettävyys konkretisoituvat vaihtoon tuleville ulkomaalaisille, joka edistää kotimaisen tuotantomme markkina-arvoa ulkomailla.

Maatalousyrittäjien kansainvälistymisen suurimpia esteitä ovat verkostojen puuttuminen ja ajan puute. Yrittäjällä ei useinkaan ole mahdollisuutta etsiä itselleen sopivia vaihtokohteita ulkomailta. Myös yrittäjien arkuus lähteä ulkomaille työskentelemään tai kouluttautumaan sekä mahdollisuuksien hajanaisuus ovat osaltaan kansainvälistymisen esteenä. Hankkeella pyritään ratkaisemaan tämä ongelma kotimaisen laajan verkoston yhteistyöllä kehittämällä selkeitä yhtenäisiä käytänteitä ja toimintatapoja kansainvälisten työharjoitteluiden toteuttamiseksi.

Hankkeen toimenpiteitä ovat toimijoiden yhteistyönä toteuttama maatalousyrittäjille suunnattu kansainvälistymisvalmennus, toimijoiden yhteisten kansainvälisten verkostojen kartoittaminen, yrittäjille tarjottavien ulkomaisten työharjoittelu- ja kouluttautumismahdollisuuksien selkeyttäminen sekä toimintamallien pilotointi ja kehittäminen käytännöllisestä ja pedagogisesta näkökulmasta.