In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kansainväliset hankkeet – International Projects

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > Kansainväliset hankkeet – International Projects

erasmus

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Lisäksi ohjelma tarjoaa oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

nordplus

Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee koulutusyhteistyötä Pohjoismaissa, Baltiassa ja itsehallintoalueilla. Nordplus-ohjelmat mahdollistavat monenlaista kehittämistoimintaa varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Nordplus Junior

Yhteistyöhön osallistuvat oppilaat, opettajat, opetushenkilöstöön kuuluvat sekä mahdollisesti muut yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen parissa toimivat tahot. Ohjelman eri toiminnot ja osallistujat määrittävät minkälaisin keinoin opetusta ja oppimista edistetään. Ohjelmasta tuetaan 1–3-vuotisia hankkeita.

Nordplus Aikuiskoulutus

Ohjelman tarkoituksena on lujittaa alan toimijoiden yhteistyötä ja luoda uusia verkostoja sekä edistää aikuisopetuksen laadun ja innovaatioiden kehittämistä Pohjoismaisten ja Baltian alueen toimijoiden välillä.

oph

Globaaliin toimijuuteen valmentaminen

Tavoitteena on edistää globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työ- ja elinkeinoelämän osaamistaitovaatimuksiin vastaamista uudessa ammatillisessa koulutuksessa