In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
JOT – Jatkuvan oppimisen työpolut

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > JOT – Jatkuvan oppimisen työpolut

Ajankohta: 1.1.2021–31.5.2023

JOT – Jatkuvan oppimisen työpolut

JOT – jatkuvan oppimisen työpolut – hankkeessa kehitetään maakunnallista asiakaslähtöisen oppimis- ja työllistymispolun toimintamallia koulutuksen järjestäjien Riverian ja Ammattiopisto Luovin, Joensuun kaupungin ja muiden toimijoiden ylläpitämien työpajojen ja yhdistysten sekä yritysten yhteistyössä.

Toimintamallin avulla lyhennetään asiakkaan ohjautumisaikaa palvelusta toiseen sekä varmistetaan, että hän saa yksilöllisen ja omaan tilanteeseensa parhaiten sopivan palvelun. Tämä tarkoittaa oikein kohdentuvien palvelujen ja tukitoimien selvittämistä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta sekä uusien toimintatapojen kehittämistä ammattiin opiskelun ja työllistymisen tukemiseksi. Hankkeessa pilotoidaan erilaisia toimintatapoja ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opiskeluun työpajoilla ja yhdistyksissä. Lisäksi hankkeessa levitetään ja otetaan käyttöön olemassa olevia erityisen ja vaativan erityisen tuen toimintamalleja.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat Riverian ja Ammattiopisto Luovin opiskelijat sekä hankkeeseen osallistuvilla työpajoilla ja yhdistyksissä olevat asiakkaat, joiden tavoitteena on ammatillisen tutkinnon tai opintojen suorittaminen valmennusjakson aikana tai hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen. Hankkeessa tuetaan koulutuksen järjestäjien opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä työpajojen ja yhdistysten valmennushenkilöstöä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten ja työpaikkaohjaajien kanssa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa on 3 tavoitetta:

  • Asiakaslähtöisen yhteistyön lisääminen ammatillisen koulutuksen, yhdistysten ja työpajojen sekä yritysten välillä
  • Uusien toimintatapojen kehittäminen ammattiin opiskelun ja työllistymisen tukemiseksi
  • Erityisen tuen toimintamallien juurruttaminen oppimisympäristöissä

logot