In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
ILO – Ilmastoystävällisen logistiikka-alan osaamiskeskittymä

ILO – Ilmastoystävällisen logistiikka-alan osaamiskeskittymä

ILO – Ilmastoystävällisen logistiikka-alan osaamiskeskittymä

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > ILO – Ilmastoystävällisen logistiikka-alan osaamiskeskittymä

Ajankohta: 1.8.2020 – 31.7.2021

ILO – Ilmastoystävällisen logistiikka-alan osaamiskeskittymä

Hankkeen rahoitus

Investointihanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja valtio. Hankkeen budjetti on 633 500 €, josta EAKR-tuen ja valtion osuus on 443 450 € (70 %) ja omarahoitus 190 050 € (30 %).

Investointihankkeen tiivistelmä ja tavoitteet

Logistiikka- ja kuljetusalan vaikutus ilmastonmuutokseen on merkittävä, koska kasvihuonepäästöjä syntyy suoraan liikenteen pakokaasuista. Tällä hetkellä liikenteen päästöjen on arvioitu kattavan noin neljänneksen kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on, että liikennesektorilla Suomessa vähennetään päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Riveria haluaa olla edelläkävijä ympäristöystävällisemmän logistiikka-alan kuljettajien kouluttajana. Hankkeessa investoidaan Riverian logistiikka-alan koulutuskäyttöön:

  1. Hybridi kuorma-auto vetovarustuksella ja vaihtolavalaitteella. Lisäksi kuorma-auto varustetaan ammatilliseen opetukseen soveltuvaksi.
  2. Liikuteltava luokkatila perävaunuun (sähköistetty ja lämmitettävä)

Investointien avulla koulutetaan tulevaisuudessa Riverian opiskelijoita ja Pohjois-Karjalan kuljetusyrityksissä työskenteleviä taloudellisesti ja ekologisesti kestävään ajamiseen. Hankkeen tuloksena vahvistetaan Riverian logistiikka-alan osaamiskeskittymää, alan koulutukseen vähäpäästöistä kuljetuskalustoa ja mahdollisuus kouluttaa osaavia kuljettajia. Lisäksi varmistetaan Riverian mahdollisuudet tarjota samanlaista kuljettajakoulutusta alueen yrityksille.

Hankevalmisteluun liittyy yhtä aikaa valmisteltu ESR–rahoitteinen kehittämishanke Resurssiviisas kuljettaja. Hankekokonaisuus on suunniteltu niin, että EAKR-hankkeen tuella hankitaan tarvittavat investoinnit, hybridi kuorma-auto ja perävaunu, ja ESR-hankkeessa kehitetään Riverian opiskelijoille ja alalla jo toimiville kuljettajille ekologisen kuljettajan koulutustuote. Kehitystyön menetelmänä käytetään ajotietokoneista saatavan datan analysointia, jonka avulla kuljettajan ajotapa tehdään näkyväksi ja häntä voidaan valmentaa taloudellisempaan ajamiseen.