In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa – ELLI-hanke

Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa – ELLI-hanke

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa – ELLI-hanke

Toteutusaika: 1.1.2020 – 31.12.2022

Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa – ELLI-hanke

Toteuttajat

  • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, koordinointi
  • Itä-Suomen yliopisto, ympäristö ja biotieteiden laitos

Rahoitus

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto ja valtion osuus, lisäksi Joensuun seudun maaseutupalvelut, Kiteen kaupunki ja Riveria.

Hankkeen tavoitteet

Päätavoitteena on vahvistaa koulutuksen avulla pohjoiskarjalaisen maidon, marjojen, kasvisten ja luonnontuotteiden ruokaketjun osaamista, yrittäjyyttä ja liiketoimintaa.

Osatavoitteisiin kuuluu

  • jatkojalostuksen osaamisen vahvistaminen elintarvike- ja luonnontuotealalla sekä alkutuotannon jatkojalostuksessa
  • alkutuotannon ja elintarvikealan tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen erityisesti nuorten ja alanvaihtajien keskuudessa
  • alkutuotannon ja elintarvikealan digiosaamisen vahvistaminen.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat niin maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jatkojalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset kuin myös elintarvikealasta ja alkutuotannon jalostuksesta kiinnostuneet henkilöt, erityisesti maito-, marja-, kasvis- ja luonnontuotealalla toimijat.

Hankkeen toimenpiteet

Hanke toteutetaan koulutushankkeena koulutusohjelman mukaan. Koulutusohjelma on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

  • Laatuosaaminen
  • Tuotantotoiminnan osaaminen
  • Jatkojalostuksen osaaminen.

Osa-alueisiin kuuluu syventäviä alakohtaisia teemoja marja-, kasvis-, maito- ja luonnontuotealoilta. Jokainen osa-alue on kolmen opintopisteen suuruinen.

Toteutettavat koulutukset ovat lyhytkestoisia eivätkä johda tutkintoon. Koulutus koostuu vähintään 20:stä kestoltaan vähintään 45 minuutin oppitunnin koulutusjaksosta (20 x 45 min = 15 h). Koulutusta voidaan toteuttaa perinteisen koulutuspäivien lisäksi esimerkiksi verkkokoulutuksina, työpajoina, valmennuksena, esittelytoimintana/demonstraatioina sekä enintään päivän kestävinä tila- tai yritysvierailuina. Koulutusohjemaan kuuluu opintomatkoja (mm. seminaarit, messut, tapahtumat, yrityskäynnit) maakunnassa ja valtakunnallisesti sekä ulkomaanmatkat. Koulutusohjelmaa toteuttavat eri alojen asiantuntijat maakunnasta, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Tulokset ja vaikutukset

Tuotteiden jatkojalostukseen liittyvä osaaminen vahvistuu. Elintarvikealalla toimijoiden tietopohja ja näköpiiri laajenevat, mikä mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen ja liiketoiminnan vahvistamisen. Toimialan tunnettavuus ja vetovoima lisääntyvät erityisesti nuorten ja alan vaihtajien keskuudessa.

Toimialan yrittäjyys ja yritysten kannattavuus lisääntyvät Pohjois-Karjalan maakunnassa. Hanke edistää maaseudun elävöittämistä sekä alkutuotannon, elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjien verkostoitumista maakunnassa ja valtakunnallisesti.

Hankkeen nettisivut

Hankkeen facebook

Lisätietoja

Marja-Leena Hirvonen, projektiasiantuntija
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
p. 050 306 6257 | marja-leena.hirvonen@riveria.fi

Anu Lavola, hankesuunnittelija
Itä-Suomen yliopisto/ Ympäristö- ja biotieteiden laitos
p. 050 470 4952| anu.lavola@uef.fi