In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Digitaaliset tehtäväkokonaisuudet tukemaan opiskelijan ohjausta työelämässä ja yritysten tuloksellisuutta

Digitaaliset tehtäväkokonaisuudet tukemaan opiskelijan ohjausta työelämässä ja yritysten tuloksellisuutta

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > Digitaaliset tehtäväkokonaisuudet tukemaan opiskelijan ohjausta työelämässä ja yritysten tuloksellisuutta

Ajankohta 1.1.2022–31.12.2023

Digitaaliset tehtäväkokonaisuudet tukemaan opiskelijan ohjausta työelämässä ja yritysten tuloksellisuutta

Yritykset ovat entistä haastavammassa tilanteessa, kun ammattitaitoista koulutettua työvoimaa ei ole riittävästi. Työpaikoilla on keksittävä uusia innovatiivisia tapoja kouluttaa juuri alalle tulleita ja jo pitemmän työsuhteen omaavia työntekijöitään. Yritykset ovatkin ottaneet yhteyttä opettajiin ja olleet entistä kiinnostuneimpia siitä, mitä keinoja tämän ongelman ratkaisemiseksi löydettäisiin.

Tällä hankkeella on tarkoitus nostaa työntekijöiden osaamistasoa opettajien ja työelämän toimijoiden yhdessä laatimilla digitaalisilla tehtäväkokonaisuuksilla, jotka samalla ovat myös opiskelijoiden hyödynnettävissä oppilaitoksen oppimisympäristöissä.

Tässä hankkeessa luodaan malli, jonka avulla digitaalisia tehtäväkokonaisuuksia ammatillisiin opintoihin tuotettaisiin eri aloille. Digitaalisen työkirjan sisältöjä kehittämällä, yrityskohtaiset tarpeet huomioiden voidaan myös opiskelijan taitojen valmennukseen liittyvää opiskelijan ohjausta parantaa.

Hankkeen toimenpiteet

  • Suunnittelemme opettajien, Riverian digitaalisten sisältöjen tuottajan ja yritystoimijoiden kanssa ammatillisten tehtäväkokonaisuuksien laadintamallin, jota voidaan hankkeen jälkeen hyödyntää kaikilla aloilla.
  • Pilotoimme opiskelijoiden kanssa kuntoutuksen-, hoitotyön-, sekä sosiaali- ja kasvatusalan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen tutkinnon osan. Teemme tähän tutkinnon osaan liittyvän digitaaliset ammatilliset sisällöt yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän toimijoiden kanssa. Muita aloja, jotka tekevät yhteistyössä opettajien ja yritysten valitsemien työntekijöidensä kanssa heidän toimintaansa sopivia digitaalisia ammatillisia sisältöjä ovat esim. liiketoiminta-ala ja tekstiili- ja muotiala, sekä puhtaus- ja kiinteistöpalveluala.
  • Opettajia ja työelämässä toimivia henkilöitä ohjataan ja koulutetaan digitaalisen työkirjan kautta tapahtuvaan opiskelijoiden ohjaamiseen, digitaalisten ammatillisten sisältöjen laatimiseen sekä koko digitaalisen järjestelmän käyttöön ottamiseen. Oppiminen todennetaan digitaalisen työkirjan käytöstä saadulla analytiikalla ja toimijoille järjestetyllä kyselyllä.

Hankkeen vaikuttavuus/tulokset

  • Opiskelijoiden valmiudet työpaikalla oppimiseen paranevat ja työturvallisuus lisääntyy, kun he ovat ennakkoon tutustuneet työelämän oppimisympäristöihin.
  • Yrityksissä olevien työntekijöiden tieto- ja taitotaso nousee ja sitä myöten työvirheiden määrä vähenee.
  • Työpaikkaohjaajat voivat seurata ja ohjata paremmin opiskelijoiden etenemistä ja toimintaa oppilaitoksissa, sekä työelämässä oppimisen aikana.
  • Opettajien ymmärrys työelämän työprosesseista ja työntekijöiden työkokonaisuuksissa tarvittavasta osaamisesta syvenee.