In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
DigiOpet

Ammatillisen koulutuksen digipedagogiikka työelämäyhteistyössä

Jaa

Ajankohta: 1.2.2022 – 31.12.2023

DigiOpet – ammatillisen koulutuksen digipedagogiikka työelämäyhteistyössä

Riverian perustehtävänä on valmentaa työelämään tulevaisuuden osaajia yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että Riverian henkilöstöllä on riittävä osaaminen tämän perustehtävän suorittamiseen lisäämällä vuorovaikutusta työelämän kanssa ja kehittämällä opetus- ja ohjaushenkilöstön digipedagogista osaamista.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa ELY-keskus osana Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa (toimintalinja 9, REACT-EU:n ESR-toimenpiteet).

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön digipedagogista osaamista

  1. mallintamalla oppilaitoksen digitutor- ja digiopet -toiminnan hyviä käytäntöjä,
  2. kartoittamalla tarkemmin opettajien digiosaamisen taitotasot ja
  3. luomalla toimintamalli eri taitotasojen digiosaamisen kehittämistä varten yhteistyössä työelämän kanssa.

Lisäksi hankkeessa tuotteistetaan työelämän osaamistarpeiden pohjalta vähintään viisi (5) ammatillista tutkintoa aika- ja paikkariippumattomasti tarjottaviksi ja opiskelijoiden suoritettaviksi.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on Riverian koko opetus- ja ohjaushenkilöstö. Toimenpiteet osallistavat laajasti maakunnan elinkeinoelämän toimijoita.

Hankkeen vaikuttavuus/tulokset

Lyhyellä aikavälillä:

  • Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen saavutettavuus paranee ja joustavuus lisääntyy.
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön digipedagoginen osaaminen kehittyy, jolloin pystytään tarjoamaan tasalaatuista opetusta ja ohjausta kaikilla koulutusaloilla eri puolilla maakuntaa.
  • Monipaikka- ja etäopetuksen tarjonta lisääntyy ja monipuolistuu, mikä vähentää opiskelijoiden liikkumistarvetta koulutuspaikkakunnalle ja mahdollistaa aiempaa paremmin työn ohessa tapahtuvan opiskelun.

Pitkällä aikavälillä:

  • Opiskelijat saavat paremmat valmiudet nopeasti digitalisoituviin työtehtäviin, työelämä saa entistä osaavampaa työvoimaa.
  • Osaamisen hankkiminen ei edellytä paikkakunnalta pois muuttamista, mikä voi edistää myös työllistymistä ja sijoittumista harvaan asutulle alueelle.