In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
DIG IT 2

Jaa

   

Ajankohta: 1.9.2019 – 31.8.2022

DIG IT 2 -hanke

DIG IT 2 jatkaa DIG IT (2015 – 2017) hankkeen teemoja. Mukaan on otettu laajoja, uusia elementtejä kuten tiimivalmennus, uraohjaus ja yrittäjyyden tukeminen. Ennen työpajaviikkoa tapahtuvaa valmennusta kehitetään ja projektin toiminta sisällytetään entistä tiiviimmin osaksi opintoja ja NY-toimintaa. Hankkeen nettisivut, Youtube-kanava ja muut sosiaalisen median alustat toimivat jatkossakin sekä materiaalin jaos-sa että hankkeen toimintaa reflektoivina kanavina. Opiskelijat ja opettajat ovat mukana tuottamassa ma-teriaalia hankkeen nettisivulle ja muualle sosiaaliseen mediaan.

Partnerioppilaitoksille ja muille sidosryhmille esitellään tiimivalmennus- malli, jonka avulla kehitetään opettajien valmiuksia vastata opettajien muuttuvaan rooliin ja pedagogiseen muutokseen. Jokaiseen työpajaviikkoon sisältyy “opettajasta valmentajaksi” valmennusosuus opettajille. Hankkeessa mukana olevat tiimimestarit jakavat perustietoja ja -taitoja tiimivalmennuksesta ja sen periaatteista. Uraohjauksen periaatteita ja opiskelijan siirrettävien taitojen tunnistamiseen liittyviä käytäntöjä jaetaan partnereiden kanssa osana valmennusprosessia. Käytännössä opittuja tiimivalmentajuuden ja uraohjauksen taitoja päästään harjoittelemaan mukana olevien opiskelijaryhmien kanssa.

Työpajoihin valitaan opiskelijoita mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmistä, erilaisista taustoista ja mukana on opiskelijoita, joilla on haasteita kiinnittyä opintoihin. Opiskelijoiden yritysvierailut keskittyvät pienyrityksiin ja yrittäjyyden olemuksen tutkimiseen. Reflektointi ja kokemusten jakaminen tapahtuu digitaalisen tarinankerronnan avulla sekä tiimioppimismallia mukaillen. Kokemusten avulla luodaan malli, jonka avulla työmaailmaan tutustuminen saadaan syvälliseksi kokemukseksi. Myös oppilaitosten ja paikallisten yritysten yhteistyö kasvaa ja saa uusia muotoja.

Hanke vastaa seuraaviin kansallisiin ja eurooppalaisiin painopisteisiin:

Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen strateginen kehittäminen:

 • Opiskelijoiden rekrytointi, motivointi ja valmennus liikkuvuusjaksolle > ammattitaidon lisäksi avaintaitojen tunnistaminen
 • Kumppanuuksien kehittäminen > paikallisten kumppanuuksien vahvistamista kohdemaissa
 • Työelämän tasavertaisten kansainvälistymismahdollisuuksien vahvistamiseen ja enemmän tukea tarvitsevien opiskelijoiden liikkuvuus

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa:

 • Hankkeissa vahvistetaan oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä ja kehitetään uusia malleja ja käytäntöjä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.
 • Työelämän osaamistarpeiden huomioiminen opetussuunnitelmissa ja opetuksen sisällöissä sekä uudet yhteistyömallit yritysten/työpaikkojen ja oppilaitosten välillä
 • Mukana on toimijoita työelämästä > työelämäpartnereiden rooli on mielekäs ja aito hankkeen kehittämistavoitteiden näkökulmasta
 • Uudenlaisten yhteistyömallien kehittämien työelämän kanssa.

Opettajien osaamisen kehittäminen

 • Hankkeissa kehitetään opettajien valmiuksia vastaamaan opettajien muuttuvaan rooliin ja pedagogiseen muutokseen.
 • Hyvien käytäntöjen vaihtaminen

Partneriverkosto

 • Riveria Outokumpu, Finland | Pro Riveria, Riveria | Ura- ja työelämäpalvelut, Riveria | Riveria Niittylahti
 • CEPA Paracuellos de Jarama, Spain
 • 5th Vocational evening School of Thessaloniki, Greece
 • Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii ”Gheorghe Marzescu” Iasi, Romania
 • Agrupamento de Escolas de Mangualde, Portugal
 • Istituto D´istruzione secondaria superiore M. Pagano, Italy
 • John –F. Kennedy Schule, Germany
 • Useita pienyrityksiä partnerimaissa

Summary in English

The topics raised during DIG IT I project will be enhanced and developed further in DIG IT 2. New elements will be added in the project activities. The core points are to learn and identify the right skills for employability , to bring the learning experience closer to the reality of the working environment , to enhance students and educators entrepreneurial skills and labor market knowledge (Riga 2015), introduce and bring into practice new pedagogical ap-proaches such as Team Coaching and Team learning model. Digital Storytelling method will be used as a mean to analyze and share the knowledge and experiences gained during the visit to the enterprises.

Students, educational staff and entrepreneurs from Finland, Greece, Italy, Spain, Romania and Portugal will work together in 5 workshops and 2 transnational meetings.. Participating students are of all ages and diverse cultural-socio-economic backgrounds; this diversity un-derlines that lifelong learning is a way of thinking, praising learning in all ages. Students will visit enterprises with a specific theme and create a digital story of the experience. Each coun-try will introduce an inspiring keynote speaker with entrepreneurship/ start up theme. Model for planning and reflecting and sharing a workplace visit and On-The-Job learning experiencing will be created.

THE ELEMENTS OF DIG IT 2:
1. Entrepreneurship education and innovative approaches to entrepreneurship, where the modern work culture in education and business are engaged in an active dialogue through-out the project and beyond. Emphasize entrepreneurship, visiting small companies to inspire students to entrepreneurship (EU´s one of the main theme is entrepreneurship and stu-dents)
2. Team Coaching model. Elements of the approaches will be used in workshops. Finnish teachers have been trained as Master Team Coaches. Teachers’ role as a coach rather than a traditional teacher will be systematically discussed and practiced during the project. Master Team Coach will be training teachers during the project
3. Career Guidance in everyday school work.
4. Digital Storytelling. Digital Stories and a creative guide for young entrepreneurs will be produced for general and professional use worldwide