In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
BOFORI-hanke

Jaa

 

Ajankohta: 8.10.2018 – 31.10.2022

KA4002 Boosting Forest Cluster SME Business In Two Karelias – BOFORI-hanke

BOFORI-hanke eli Metsäsektorin pk-yrittäjyyden edistäminen Suomen ja Venäjän Karjalassa. Hanketta rahoittaa CBC-Karelia -ohjelma. Hankkeen hallinnoijana toimii Luonnonvarakeskus LUKE.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen yleinen tavoite on tukea kasvavaa rajanylittävää pientä ja keskisuurta liiketoimintaa. Erityistavoitteena on lisääntyvä rajanylittävä liiketoiminta ja pk-yritysten yhteistyö metsäsektorilla.

Hankkeen tavoitteena on tehdä:

WP 1 – Rajanylittävä liiketoiminta

 • Liiketoimintapotentiaalianalyysi: mallit, mahdollisuudet, hehtaarit ja eurot suomalaisille ja venäläisille metsäpalveluille

WP 2 – Petroskoin koulutuskeskus

 • Liiketoimintaa tukeva koulutuskeskus Petroskoissa; tarveanalyysi (WP1), kontaktipiste työvoimalle, teoria Venäjällä, käytäntö Suomessa, lisenssit (laatusertifikaatit

WP 3 – Korjuuolosuhdetietojen tuottaminen lennokeilla

 •  Metsätalouden teemakartat toimijoiden tietotarpeiden mukaisesti: puustovauriot luonnontuhoista ja korjuusta, puustovarantojen nykytila ja muutokset sekä kulkukelpoisuustiedot

Hankkeen toimenpiteet

WP 1 – Rajanylittävä liiketoiminta

 1. Selvittää, mitä suomalaisia metsäpalveluita voidaan viedä Venäjälle
 2. Selvittää, mitä liiketoimintaympäristön mahdollisuuksia ja rajoituksia on suomalaisille yrittäjille
 3. Arvioida, mikä on realistinen metsäpalveluvienti Suomesta Karjalaan
 4. Suomalaisten metsänhoitomenetelmien ja –palveluiden sovellettavuus venäläiseen liiketoimintaympäristöön erityispiirteineen ja riskeineen
 5. Suomalaisten halukkaiden toimijoiden kartoitus ja venäläisten yritysten tarpeet kartoitetaan
 6. Liiketoimintamallin kehittäminen perustuen testaukseen käytännön yritystasolla
 7. Intensiivisen metsätalouden hyödyt ja vaikutukset analysoidaan perustuen hankkeen mallikohteisiin, olemassa olevaan ja uuteen tutkimustietoon
 8. Suomalaisten metsäalan pk-yritysten tarvekartoitukset venäläisen työvoiman hyödyntämisessä ja kouluttamiseksi Petroskoin koulutuskeskuksessa sekä toimintamallin kehittämiseksi

WP 2 – Petroskoin koulutuskeskus

 1. Koulutuspakettien laadinta metsäliiketoiminnan täydennyskoulutuksen tarpeisiin
 2. Koulutustoiminnan brändäys ”cross-border” -hengessä
 3. Osaamispalveluiden välityskeskus ”staff point” -ajatuksella (tarvittavat lisenssit, työpalveluiden kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen)
 4. PK-yritysten perustamiseen metsäalalle liittyvien palvelujen tarjoaminen
 5. Koulutuspakettien testaaminen ja kehittäminen molemmin puolin rajaa
 6. Koulutuksen myyntiä tukevan markkinointimateriaalin tuottaminen
 7. Työpaketti hyödyntää WP1:n ja aiemman ENPI CBC FOREN -hankkeen tuotoksia.

WP 3 – Korjuuolosuhdetietojen tuottaminen lennokeilla:

 1. Määritetään, millaista tietoa metsäalan toimijoille on tarpeen tuottaa metsätalouden ja puunkorjuun tarpeisiin
 2. Kartoitetaan, millaista miehittämätöntä kopteriteknologiaa markkinoilla on saatavilla huonojen kulkuyhteyksien päässä olevien metsäalueiden tiedonkeruuseen
 3. Teemakarttojen laadinta yritysten puunkorjuun suunnittelun tarpeisiin
 4. Käytännön tietotarpeiden kartoittaminen yrityksissä liittyen hallinnoimiensa metsäalueiden nykytilaan ja muutoksiin sekä ratkaisujen löytäminen vaadittujen tietotarpeiden tuottamiseksi
 5. Kopteriteknologian testaaminen erilaisissa maasto- ja sääolosuhteissa
 6. Lennokkidatan käsittelyyn sopivan menetelmän kehittäminen ja käytännön demonstrointi
 7. Rajanylittävä työskentely mahdollistaa palveluohjelmiston kehittämisen moniulotteisemmaksi.

Hankkeen yhteistyökumppanit ja työnjako

Kuusi partneria edustaen tutkimusta, koulutusta ja liiketoimintaa (3 suomalaista ja 3 venäläistä toimijaa)

 • Karjalan metsäntutkimuslaitos (KRC) ja Luonnonvarakeskus (Luke) tuottavat tutkimukseen perustuvaa pohjatietoa liiketoiminnan tarpeisiin.
 • Zapkarelles (ZKL) tuntee käytännön ongelmat päivittäisessä liiketoiminnassa.
 • Petroskoin yliopisto (PSU) ja Riverian Valtimon yksikkö (NKCV) vastaavat koulutuksen suunnittelusta ja koulutukseen soveltuvien puitteiden tarjoamisesta.
 • Suomen metsäkeskus (FFC) tuottaa liiketoiminnan kehittämiseen ja edistämiseen panoksia.
 • Luonnonvarakeskus on hankkeen pääkoordinaattori ja Petroskoin yliopisto on kokenut kansainvälisten hankkeiden toteuttaja.