In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Teija Tuononen
Access2Forest

Tools for enhancing access to forest resources in crossborder bioeconomy 

Valtimo
Jaa

logo

Ajankohta: 1.1.2020 – 31.12.2021

Tools for enhancing access to forest resources in crossborder bioeconomy  –Access2Forest

Hankkeen tavoitteena on metsäautoteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvän osaamisen jakaminen suomalaisten ja venäläisten kumppaneiden välillä. Yhteisen kehittämistyön avulla parannetaan metsäalan kannattavuutta, kaupankäyntiä ja ympäristötietoisuutta.

Riveria järjestää hankkeessa koulutusta metsäautotien rakentamisesta ja ylläpitämisestä sekä vastaa koulutusmateriaalin kokoamisesta.

Hanketta hallinnoi Business Joensuu Oy ja muita kumppaneita ovat Arbonaut Ltd, Lesnoe Bureau Partner LLC, Forest Holding Company Karellesprom sekä Suomen Metsäkeskus.

Koko hankkeen kustannusarvio on 418 174 € ja Riverian osuus 44 702 €, josta omarahoitusosuus 4470 €.