Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Opiskeluhuollon ohjausryhmän tehtävänä on ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä säädettynä ohjausryhmänä päättää koulutuksen järjestäjäkohtaisesta yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Yhtymähallitus nimeää opiskeluhuollon ohjausryhmään jäseniksi vähintään kymmenen (10) jäsentä enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäseniksi toimikuntaan nimetään koulutusyksiköiden sijantikuntien, koulutuksen järjestäjän, opiskeluhuollon, opettajien ja opiskelijoiden edustajat.

Harri Pölönen puheenjohtaja, oppilaitoksen edustaja, Riveria
Anu Häikiö varapuheenjohtaja, opiskeluhuollon edustaja, Riveria
Timo Karppinen, jäsen, Nurmeksen kaupunki
Helena Kuivalainen, jäsen, Ammattiopisto Luovi
Anita Lindevall, jäsen, SiunSote
Marjaliisa Puittinen, jäsen, Lieksan kaupunki
Katja Pussinen, jäsen, Joensuun kaupunki
Juhani Räsänen, jäsen, Outokummun kaupunki
Kati Suomalainen, jäsen, opiskelijoiden edustaja
Anu Kattelus, jäsen, Riveria, ohjauksen edustaja
Jari Määttänen, jäsen, opettajien edustaja, Riveria
Erja Vipuveräjä, jäsen, erityisopetuksen edustaja, Riveria
Sanna K Turunen, jäsen, kuraattorien edustaja, Riveria