Opiskeluasioiden toimikunta

Opiskeluasioiden toimikunnan tehtävänä on päättää ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä säädettynä monijäsenisenä toimielimenä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä.

Yhtymähallitus nimeää opiskeluasioiden toimikuntaan vähintään viisi (5) jäsentä enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäseneksi toimikuntaan nimetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lainsäädännön mukaisesti koulutuksen järjestäjän, opiskeluhuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustajat. Opiskelijajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Puheenjohtaja Anu Häikiö
Varapuheenjohtaja Anne Tolvanen

 Varsinainen jäsenVarajäsen
Häikiö AnuRuuska Tarja 
Tolvanen AnneHiltunen Pasi 
Lilja JanneUtriainen Sirpa
Karppanen Ari   Turpeinen Jenni
Suomalainen KatiLievonen Henri
Herranen Jatta, esittelijä