Tiedotteet

Riveria perustaa juhlavuoden rahaston tukemaan opiskelijoita

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Riverian 60. juhlavuoden rahaston perustamista. Rahaston alkupääomaksi siirrettäisiin miljoona euroa edellisten tilikausien ylijäämästä.

Juhlavuoden rahaston tarkoitus on tukea Riverian opiskelijoita opinnoissaan, palkita menestyksestä opinnoissa ja ammattitaitokilpailuissa tai opiskelijoiden kulttuuri- ja urheilukilpailuissa sekä myöntää tunnustusta aktiivisesta opiskelijakuntatoiminnasta. Avustukset, tunnustuspalkinnot ja stipendit jaetaan Riverian opiskelijoille rahaston tuotosta.

Riveria hakee järjestämislupaa urheilijoiden ammatilliselle koulutukselle

Yhtymähallitus päätti esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Riverian järjestämislupaan lisätään tehtävä järjestää urheilijoiden ammatillista koulutusta. Tämä mahdollistaisi urheilijoille nykyistä laajemman tarjonnan ammatillisia opintoja ja joustavat opintopolut tavoitteelliseen valmentautumiseen sekä opintojen yhteensovittamiseen huippu-urheilu-uran rinnalla.

Ammatilliseen koulutukseen säästötoimenpiteitä ja uudistuksia

Valtioneuvosto päätti kehysriihessä ammatillisen koulutuksen 100 miljoonan euron säästötoimenpiteistä vuodesta 2025 alkaen. Vähennys kohdistetaan erityisesti ammatillisessa koulutuksessa oleville aikuisille, joilla on jo ammatillinen perustutkinto tai korkeamman asteen tutkinto. Lisäksi oppivelvollisten maksuton oppimateriaali rajataan 18 ikävuoteen.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalliin esitetään myös muutoksia. Tutkintosuoritusten sekä työllistymisen ja jatko-opintojen rahoituksellinen painoarvo lisääntyy ja samalla opiskelijamäärien painoarvo vähenee.

Ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjaukseen esitetään kokeilulainsäädäntöä vuosille 2025–2033. Kokeiluun voisivat hakeutua kaikki 135 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista vain osa saisi kokeiluluvan. Kokeilussa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä koulutuksen järjestäjä sopivat yhteisistä tavoitteista nelivuotisessa sopimuksessa. Kokeilulupa mahdollistaisi koulutuksen järjestäjille laajempia vapauksia vaikuttavan koulutuksen toteuttamiseksi.

Jaa somessa: