Ravintola- ja cateringala, Sosiaali- ja terveysala - Maahan muuttanut, Kansainvälisyys, Työelämäyhteistyö, Tiedotteet

Riveria kouluttaa Pielisen Karjalassa kansainvälisiä osaajia työvoimapulasta kärsiville aloille

Riveria on aloittanut maaliskuussa kansainvälisille opiskelijoille suunnatun tutkintokoulutuksen Pielisen Karjalassa. Nurmeksessa käynnistyi 11. maaliskuuta leipuri-kondiittorin ja Lieksassa kokin tutkintokoulutus. Nurmeksessa leipuri-kondiittorin koulutuksessa aloittaa 19 opiskelijaa ja Lieksassa kokkiopiskelijoita on 16. Opiskelijoita on yhteensä kymmenestä eri maasta. Syksyllä molemmissa kaupungeissa alkaa myös kansainvälisten opiskelijoiden lähihoitajakoulutus.

Kyseessä on aivan uudenlainen koulutusmalli, jossa opiskelijat aloittavat tutkinto-opiskelun englannin kielellä ja suorittavat tutkinnon suomen kielellä. Suomen kielen opiskelu aloitetaan heti opintojen alussa, ja sen määrää lisätään vähitellen. Samanlaista mallia ei tiettävästi ole käytössä missään muussa suomalaisessa oppilaitoksessa.

Riverian palvelutoiminnan tulosalueen koulutusjohtajan Jaana Rajavuoren mukaan koulutuksilla halutaan turvata maakunnan elinvoima ja työpaikat.

– Pahiten työvoimapulasta kärsiville aloille on ollut hankala saada työntekijöitä erityisesti maakuntakeskuksen ulkopuolelle. Myös opiskelijamäärät ovat laskeneet esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Kansainvälisten koulutusten avulla osaavia tekijöitä saadaan maakuntaan lisää.

Opiskelijoilla vahva motivaatio

Kiinnostus kansainvälistä koulutusta kohtaan on yllättänyt Riveriassa. Esimerkiksi Joensuussa vuonna 2023 alkaneeseen kokkikoulutukseen tuli yhteensä 1 600 hakemusta, mikä on moninkertainen määrä normaaliin verrattuna. Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastatteluiden perusteella.
Rajavuoren mukaan maahan muuttaneet opiskelijat ovat motivoituneita ja heidän opintojensa keskeyttämisprosentti on suomalaisiin opiskelijoihin verraten pienempi.

– Suomen kielen koulutus toimii myös hyvänä kotouttamisen ja sitouttamisen välineenä. Opiskelijoilla on vahva motivaatio, minkä huomaa esimerkiksi kielen nopeana oppimisena, Rajavuori toteaa.

Opiskelijat saapuvat Suomeen opiskelijaviisumilla, jonka turvin he saavat asua Suomessa opintojensa ajan. Tavoitteena on, että kaikki opiskelijat työllistyvät alueelle.

Yrityksiltä toivotaan tiivistä yhteistyötä

Lieksassa ja Nurmeksessa toivotaan kansainvälisten opiskelijoiden osalta tiivistä yhteistyötä paikallisen työelämän kanssa. Lieksan kaupungin hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen pitää uudenlaista koulutusmallia erinomaisena ratkaisuna yritysten osaavan työvoiman saatavuuteen.

– Kaupunki toivoo, että yritykset lähtisivät aktiivisesti sitouttamaan opiskelijoita työpaikkoihin heti koulutuksen alkuvaiheessa tarjoamalla esimerkiksi työssäoppimispaikkoja, Sihvonen toteaa.

Työssäoppiminen on tärkeä osa opiskelijoiden kotoutumista, mutta sen eteen riittää työtä myös työpaikkojen ulkopuolella.

Nurmeksessa työskentelee maahanmuuttokoordinaattori, joka on jo nyt auttanut opiskelijoita esimerkiksi asuntojen hakuprosessissa sekä kalustamisessa. Lieksassa kaupunki on hakemassa uudella maakunnallisella hankkeella kokoaikaista kotiutumiskoordinaattoria, jonka tehtävänä on keskittyä maahanmuuttajien kotiutumiseen paikkakunnalle, hyvinvointijohtaja Sihvonen kertoo.

Sihvosen mukaan tavoitteena on korostaa vapaa-ajan toimintaa, jotta saadaan mahdollistettua aiempaa enemmän kohtaamisia kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä.

– Yhteistoiminnan kautta luodaan toivottavasti maahanmuuttajille positiivisia kokemuksia ja siten he sitoutuisivat jäämään asumaan ja töihin opintojen jälkeen.

Myös Riveria järjestää yksiköissään opiskelijoille matalan kynnyksen harrastustoimintaa, kuten erilaisia urheilu- ja pelikerhoja. Niiden tavoitteena on lisätä kansainvälisten opiskelijoiden sosiaalisia kontakteja ja osallisuutta yhteiskuntaan. Kerhotoimintaa on suunnitteilla myös Lieksaan ja Nurmekseen.

Lisätiedot:

Jaana Rajavuori

koulutusjohtaja, palvelutoiminnan tulosalue (leipuri-kondiittorin ja kokin koulutukset)

0504621271

jaana.rajavuori@riveria.fi

Merja Visuri

tiimipäällikkö, sosiaali- ja terveysala

050 410 8038

merja.visuri@riveria.fi

Jaa somessa: